twitter nl gb
 
 
 
8 mei 2012 08:50

Definitieve specificaties AZR 3.1

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) publiceert vandaag de definitieve specificaties voor AZR 3.1 in het geïntegreerde BEP-model. De verwachte wijzigingen voor het traject ‘Uitvoering AWBZ door Zorgverzekeraars’ (UAZ) zijn niet in deze release opgenomen.

Link naar artikelDecoratieve afbeelding

Op basis van de beschikbare informatie over UAZ en de ontstane situatie sinds de val van het kabinet-Rutte, is het op dit moment niet mogelijk om specificaties te ontwikkelen. Het voorbehoud dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakte op de eerder gepubliceerde specificaties voor AZR 3.1 is niet meer van toepassing. In het BEP-model zijn zowel de specificaties voor AZR 3.1 als de specificaties voor versie 1.4 van de AW319 opgenomen.

Wijzigingen AZR 3.1

  • Op verzoek van alle zorgkantoren is nog één wijziging aan AZR 3.1 toegevoegd: het toestaan van de combinatie ‘overbruggingszorg’ en ‘leveringsstatus slapend wachtend’.
  • In de voorlopige specificaties stond bij de lengte van de rubriek ‘totaal aantal voorafgaande detailrecords’ in de sluitrecords de waarde ‘7’ vermeld. Dit is onjuist. Deze rubriek is in alle berichten zes posities lang, met uitzondering van de AW317 (wachtlijstbericht) en de AW319 (declaratiebericht).  

De specificaties voor AZR 3.1 zijn definitief. Gezien de lange ontwikkeltijd is het echter niet uitgesloten dat er tussentijds nog wijzigingen als gevolg van wet- en regelgeving volgen.

Wijzigingen in AW319 versie 1.4

  • De gepubliceerde AW319 versie 1.4 is vooruitlopend op besluitvorming over UAZ al aangepast aan de nieuwe situatie. ZN bekijkt welke wijzigingen in versie 1.4 van de AW319 aangebracht moeten worden als blijkt dat het traject UAZ in de Tweede Kamer controversieel verklaard wordt. Het is nu nog niet bekend wanneer de Kamer hier een uitspraak over doet. Tot die tijd houdt ZN vast aan de AW319 versie 1.4 zoals die nu is gepubliceerd.  
  • In juli neemt de NZa een besluit over de controleregels 6 en 7 en publiceert de NZa beleidsregels. Het kan zijn dat naar aanleiding van dit besluit en na beoordeling van de beleidsregels nog kleine wijzigingen worden doorgevoerd in de AW319.  

ZN en het CVZ werken nauw samen om de publicatie van de wijzigingen in samenhang en gelijktijdig aan de keten te communiceren.

Planning tot aan de implementatiedatum

1 mei: definitieve specificaties AZR 3.1
1 juli: mogelijke wijzigingen specificaties n.a.v. wet- en regelgeving
1 okt: start testtraject
1 jan: implementatie

Meer informatie

Meer informatie over AZR vindt u op www.zorgregistratie.nl
Meer informatie over declareren vindt u op www.declarerenawbzzorg.nl
meer informatie over UAZ vindt u op www.awbzdoorzorgverzekeraars.nl

 

Lees meer over: azr, declareren, awbz, UAZ, AZR 3.1

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld