twitter
 
 
 
VGN: 1 december 2008 16:55

Beroepscompetentieprofiel D verheldert vraag gehandicaptenzorg naar het HBO

Op vrijdag 28 november 2008 heeft Hans Bruning, directeur VGN, het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor professionals met een hogere functie in de gehandicaptenzorg overhandigd aan Willem Baumfalk van de HBO-raad. Met dit beroepsprofiel worden relevante hbo-opleidingen in staat gesteld om op de gehandicaptenzorg gerichte opleidings- en uitstroomprofielen te ontwikkelen. Ook helpt het profiel zorginstellingen op regionaal niveau om in overleg met hogescholen beroepsopleidingen voor de gehandicaptenzorg te realiseren die goed aansluiten bij hun vraag.

Link naar artikelHans Bruning (links) en Willem Baumvalk houden het boekje van een competentieprofiel vast en poseren voor de camera.

Om aan te kunnen sluiten bij de vraag van de cliënt heeft de gehandicaptenzorg behoefte aan beroepskrachten die zowel beschikken over sociaal-agogische als verpleegkundige en verzorgende competenties. Ook vraagt het werk in de gehandicaptenzorg om bijzondere vermogens in de communicatie met gehandicapte cliënten en het kunnen herkennen van hun problematiek. In het Landelijk competentieprofiel is dit uitgewerkt voor de beroepniveaus A t/m C. Bij het hogere niveau D gaat het daarnaast om het bewaken en coördineren van complexe zorg en het ontwikkelen van de kwaliteit van het zorgproces. De hiervoor benodigde competenties zijn in beschreven in het nieuwe BCP voor niveau D.

Naast het ontwikkelen van opleidings- en uitstroomprofielen op landelijk niveau is het overleg met regionale opleidingsnetwerken gehandicaptenzorg nodig om te komen tot verdere invulling van de opleidingen. De invitational conference van 28 november 2008 heeft hiertoe een aanzet gegeven. Hieraan is deelgenomen door 80 sleutelpersonen verdeeld over het land en over onderwijs en werkveld. Ook de verdiepende profielen die over enige tijd beschikbaar komen, zullen goed van pas kunnen komen bij het leggen van de accenten die op regionaal niveau zijn gewenst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld