twitter
 
 
 
VGN: 20 april 2017 15:33

Congres De Zorg Brandveilig

Datum: 26 juni 2017

Op maandag 26 juni organiseert De Zorg Brandveilig een congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies en in een expertronde met exposanten komen alle facetten van een risicogestuurde aanpak aan bod. Iedereen die werkzaam is in de zorg kan zich gratis aanmelden voor dit congres.

Voldoen aan alleen de wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid, omdat gedrag en kenmerken van cliënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij ontruiming bij brand. Brancheorganisaties Zorg, waaronder de VGN, en Brandweer Nederland stimuleren met het landelijke programma De Zorg Brandveilig dan ook de omslag van een regelgerichte naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Tijdens het gelijknamige congres op 26 juni bij het IFV in Arnhem ontdekt u aan de hand van het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid hoe u met een op risico’s gebaseerde aanpak de veiligheid in uw organisatie naar een hoger niveau tilt.

Vijf parallelsessies en een expertronde

In vijf uiteenlopende parallelsessies maakt u op een afwisselende manier kennis met alle aspecten van de risicogestuurde aanpak. Experts uit de wereld van brandveiligheid en zorg verzorgen interactieve sessies waarin u leert hoe u risico’s inzichtelijk maakt en tot afgewogen keuzes komt in maatregelen.

Tijdens de expertronde maakt u kennis met diverse (commerciële) aanbieders en experts op het gebied van risicogestuurde brandveiligheid. Een speciaal gedeelte daarvan zal worden gevuld door leden van VEBON-NOVB, de ondernemersorganisatie voor technische brandveiligheid. Gedurende het congresprogramma en in de pauzes heeft u ruim gelegenheid om de exposanten te bezoeken.

Neem een collega mee

Het in kaart brengen van alle risico’s is essentieel voor een geslaagde risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Risico’s vindt u niet alleen in het gebouw en de installaties, maar ook in het gebruik ervan, waarbij cliënt-/patiëntkenmerken en -gedrag belangrijke factoren zijn. Een goede samenwerking tussen de interne verantwoordelijken voor brandveiligheid en professionals uit de zorgpraktijk is dan ook belangrijk. Daarom stimuleert De Zorg Brandveilig om dit congres samen met een collega te bezoeken.

Schrijf u kosteloos in

Inschrijven voor het congres kan eenvoudig via www.dezorgbrandveilig.nl/agenda/congres-de-zorg-brandveilig. Deelname is gratis voor iedereen die werkt in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra. Het programma is vooral interessant voor iedereen die betrokken is bij het thema brandveiligheid, zoals arbocoördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, zorgmanagers en locatieverantwoordelijken, maar ook voor zorgprofessionals in het primair proces.

De Zorg Brandveilig

Het congres De Zorg Brandveilig is een onderdeel van het gelijknamige programma, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Voor meer informatie over De Zorg Brandveilig, zie www.dezorgbrandveilig.nl.

Lees meer over: brandveiligheid

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld