twitter
 
 
 
16 juni 2017 13:20

VGN bereikt CAO-akkoord gehandicaptenzorg

Artikel VGN-lid

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft, mede namens MEE NL, een CAO-akkoord bereikt met FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU'91 en FBZ. Deze nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019. De VGN legt dit CAO-akkoord op 22 juni voor aan de leden ter goedkeuring.

Link naar artikelDecoratieve afbeelding
Loonsverhoging 

In het akkoord is afgesproken dat de medewerkers tot eind maart 2019 op drie momenten kunnen rekenen op een structurele loonsverhoging: 

  • 1,3% per 1 oktober 2017 
  • 2,1% per 1 juni 2018 en 
  • 0,5% per 1 januari 2019.  

Daarnaast kunnen alle op 1 december 2017 in dienst zijnde werknemers rekenen op een eenmalige uitkering van 0,8% over het feitelijk verdiende salaris in 2017. 

Onregelmatigheidstoeslag 

Ook is een eenmalige uitkering opgenomen voor medewerkers die onregelmatig werken als financiële tegemoetkoming van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren in de jaren 2012 t/m 2015. Met deze afspraak wil de VGN de periode van onduidelijkheid afsluiten die er was over de onregelmatigheidstoeslag. Deze eenmalige uitkering wordt uiterlijk in het laatste kwartaal van 2017 uitbetaald.

Reacties

Dit nieuwsbericht opnieuw geplaatst, de oude verwijderd. Reacties te kritisch?

En wat als je nou in juli stopt met werken? Krijg je dan alsnog later wel die tegemoetkoming?

Correcter zou zijn, conform de eindejaarsuitkering, de eenmalige uitkering bij vertrek te corrigeren naar een uitkering gebaseerd op het tot dan toe verdiende salaris dit kalenderjaarjaar bij de werkgever.

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld