twitter
 
 
 
19 juli 2017 00:00

Voorlichtingsbijeenkomst wijzigingen Arbowet

Datum: 11 oktober 2017
Tijd: 15:30 - 18:00
Locatie: Hotel de Bilderberg te Oosterbeek

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. Daarbij gaat het o.a. om het contracteren van deskundige ondersteuning. Een van die deskundigen is de bedrijfsarts. Deze krijgt, meer dan tot nu toe, een centrale positie bij de verzuimbegeleiding.

Ook wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit de second opinion geregeld. In welke gevallen kan een second opinion worden gevraagd? Is daarbij een vrije keuze uit bedrijfsartsen mogelijk? Is er een vrije toegang? En wat is het onderscheid met het deskundigenoordeel van het UWV? De rol en positie van de preventiemedewerker staan in de Arbowet, maar de aanstelling moet anders worden geregeld.
 
De Inspectie SZW zal bij haar inspecties toezien op naleving van de verplichting tot het sluiten van het basiscontract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Er komen meer bevoegdheden voor het opleggen van een boete.
 
VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop u moet letten bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en tenslotte wat de gevolgen van de wijziging van de Arbowet zijn voor handhaving en toezicht.

Programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur    Ontvangst

16.00 uur    Opening door de dagvoorzitter

16.05 uur    De wijziging in de Arbeidsomstandigheden wet op een rij
                   Mario van Mierlo, Secretaris Sociale Zaken VNO – MKB-Nederland

16.30 uur    Basiscontract: preventie en second opinion
                   Petra van de Goorbergh, Directeur OVAL

17.00          Gevolgen voor werkgevers 
                   Jan Mathies, senior adviseur juridische zaken AWVN

17.30          De accenten bij handhaving en toezicht 
                   Inspectie SZW

 18.00         Borrel/netwerken

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

U kunt zich door middel van bijgaand antwoordformulier opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Bron:
VNO-NCW / AWVN

Lees meer over: arbowet

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld