twitter
 
 
 
9 augustus 2017 00:00

Vastgoedbijeenkomst: kwaliteit van bouwen in de zorg in een nieuw tijdperk

De VGN organiseert in het najaar samen met ActiZ en GGZ-Nederland drie masterclasses over zorgvastgoed: bouwen en wonen voor de toekomst.

Op 20 juli attendeerden we u met een vooraankondiging op een serie van drie ledenbijeenkomsten. Op 25 september organiseert de VGN samen met GGZ-Nederland en met ActiZ de eerste informatiebijeenkomst over zorgvastgoed. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt in deze eerste bijeenkomst toekomst bestendig bouwen in de (gehandicapten)zorg belicht. We gaan in op het betrekken van de cliënt en van de verwanten, maar ook op het belang van de medewerkers. Niet alleen het gebouw, ook de woon- en leefomgeving spelen een cruciale rol bij de vraag hoe we kwalitatief goed bouwen voor de toekomst. Wat betekent dit voor de financiering in een tijd waarin de gegarandeerde bekostiging van de AWBZ en het overgangsregime voorbij zijn? We hebben nu te maken met de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet en de Wet forensische zorg, met prestatiebekostiging en met het onderhandelen met de zorgkantoren over het tarief. Hoe voeren we in dit nieuwe tijdperk een strategisch vastgoedbeleid op nieuwe leest geschoeid? De brancheorganisaties willen hierover met de leden in gesprek, opdat onze inzichten verrijken met het oog op een toekomstbestendig en kwalitatief hoogstaande bouw in de zorgsectoren.

De tweede en derde bijeenkomst worden gehouden op 26 oktober (accent op de GGZ) en op 30 november (accent op de ouderenzorg). Ze zijn bedoeld voor vastgoedmanagers, beleidsadviseurs, financieel-, facilitair- of energie-manager, e.d. functionarissen. De drie masterclasses kunnen los van elkaar worden bezocht, maar tezamen geven ze een complete en inspirerende kijk op de ontwikkelingen rondom zorgvastgoed en wonen in de zorgsector. Aanmelden kan via deze link.

Voor informatie: Frits Mul (fmul@vgn.nl)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld