twitter
 
 
 

Nieuws

16 nov 2017 - Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd

Op 5 oktober 2017 heeft de VNG commissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het...
16 november 2017
15 nov 2017 - Training CAO Gehandicaptenzorg Vakantie & Verlof 30 januari 2018

De VGN organiseert op dinsdag 30 januari 2018 een tweede training CAO Gehandicaptenzorg met als onderwerp ‘Vakantie & Verlof’.
15 november 2017
15 nov 2017 - Manon vlogt bij Gemiva-SVG Groep

Hoe is het om te werken bij de Gemiva-SVG Groep? Persoonlijk begeleider Manon laat dit zien in haar vlogs. Ze gaat op pad en laat ze zien wat er...
15 november 2017
14 nov 2017 - Kabinet maakt miljoenen vrij voor aanpak personeelstekorten

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en...
14 november 2017
14 nov 2017 - Basisscholing palliatieve zorg

De vraag naar palliatieve zorg in de verstandelijk gehandicaptenzorg groeit en daarmee de behoefte aan meer deskundigheid. Een multidisciplinaire...
14 november 2017
13 nov 2017 - Stuurgroep AWVB dankt Dichterbij als initiatiefnemer van de leerstoel van prof. dr....

De bijzondere leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling’, bekleed door prof. dr. Petri Embregts, is...
13 november 2017
11 nov 2017 - Onderzoek naar veiligheid breedplaatvloeren, naar aanleiding van het instorten van de...

Op 27 mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. In september heeft Adviesbureau Hageman hierover een...
11 november 2017
10 nov 2017 - Week van de Werkstress

Van 13 tot en met 16 november 2017 wordt de 4e Week van de Werkstress georganiseerd.  Werkdruk hoeft op zich geen probleem te zijn. Maar als je...
10 november 2017
7 nov 2017 - Schrijf u in voor bijeenkomst 'Drie jaar sociaal domein'

Op woensdag 29 november organiseert de VGN de ledenbijeenkomst ‘Drie jaar sociaal domein: ‘Waar staan we nu en waar willen we heen?’ Tijdens...
7 november 2017
7 nov 2017 - Kwaliteitsmanagement en zelforganisatie

Bij SOVAK stellen we onszelf steeds de vraag: ‘Wordt onze cliënt er beter van?’ Daarom vragen we regelmatig aan de cliënten wat zij en hun...
7 november 2017
6 nov 2017 - VGN reikt 'Wát een vakprijs' uit aan team Middin

Donderdag 23 november 2017 reikt de VGN de 'Wát een vakprijs' uit aan team Binnenklingen 24 van zorgorganisatie Middin. Dit team is via Facebook...
6 november 2017
6 nov 2017 - Leergang Strategisch Opleidingsbeleid

Met 43 actieve deelnemers is de leergang Strategisch opleidingsbeleid in oktober gestart.  Inmiddels is de tweede bijeenkomst geweest en staat...
6 november 2017
3 nov 2017 - Stem op jouw favoriete team in de gehandicaptenzorg

Drie genomineerde teams in de gehandicaptenzorg roepen mensen op te stemmen voor de ‘Wát een vakprijs’. De Vereniging Gehandicaptenzorg...
3 november 2017
3 nov 2017 - Nieuwe Subsidieoproepen voor Gewoon Bijzonder

In deze ronde biedt het ZonMw programma Gewoon Bijzonder subsidies die gericht zijn op vraagstukken rond gezondheid, gedrag en participatie van...
3 november 2017
3 nov 2017 - Training CAO Gehandicaptenzorg Vakantie & Verlof

De VGN organiseert op dinsdag 23 januari 2018 een training CAO Gehandicaptenzorg met als onderwerp ‘Vakantie & Verlof’.
3 november 2017
3 nov 2017 - Symposium Verstrengeld: Vijf jaar Ouder- & Kindzorg bij Pluryn

Het is tijd voor een wet die verplichte anticonceptie regelt. Voormalig kinderrechter mr. Cees de Groot spreekt erover tijdens het symposium...
3 november 2017
2 nov 2017 - VGN vraagt aandacht voor meerzorg bij EMB-cliënten

Met het oog op de zorginkoop 2018 heeft de VGN bij de zorgkantoren aandacht gevraagd voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB)....
2 november 2017
2 nov 2017 - Samen sterk voor kwaliteit breed omarmd

Woensdag 1 november 2017 is bij Middin in Rijswijk ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ gepresenteerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst...
2 november 2017
1 nov 2017 - 'Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit' gelanceerd

‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ is woensdag 1 november 2017 bij Middin in Rijswijk gepresenteerd in het kader van de kwaliteitsagenda...
1 november 2017
1 nov 2017 - Denktank IZO: De stem van de klant

Samen met burgers de informatievoorziening in zorg en ondersteuning innoveren.  De vraag hoe je burgers het beste kunt betrekken bij zorg en...
1 november 2017
1 nov 2017 - In Dialoog: 'Transparantie kan openheid in de weg staan'

Er is een groot verschil tussen openheid en openbaarheid in de zorg. Dat zei Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en...
1 november 2017
31 okt 2017 - VeiligPlus-aanpak: “Je veilig voelen is steeds de toetssteen”

Als professional in de gehandicaptenzorg sta je soms voor lastige keuzes. Kies je voor je eigen veiligheid of voor goede zorg voor je cliënt?...
31 oktober 2017
31 okt 2017 - Nieuw: model Professioneel Statuut Jeugdhulp

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om, samen met kind, jongere en/of gezin,...
31 oktober 2017
31 okt 2017 - VGN organiseert voorlichtingsbijeenkomst CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019

De VGN organiseert vrijdag 24 november een voorlichtingsbijeenkomst voor P&O’ers over de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 in samenwerking met...
31 oktober 2017
30 okt 2017 - Jongeren Smaragd centraal in Brandpuntdocumentaire over problematiek 18-/18+

Behandelvoorziening Smaragd van De Hoenderloo Groep stond centraal in een documentaire die actualiteitenrubriek Brandpunt van KRO-NCRV op dinsdag...
30 oktober 2017
27 okt 2017 - 'Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ wordt zichtbaar

Op 1 november as. laat de VGN samen met de andere coalitiepartners zien hoe gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering van de gehandicaptenzorg met...
27 oktober 2017
26 okt 2017 - Definitief kader Wlz 2018

Op basis van de begroting die met Prinsjesdag is gepresenteerd, heeft staatssecretaris van Rijn het definitieve budgettair kader voor 2018...
26 oktober 2017
26 okt 2017 - Accountantskosten in GHZ zijn licht gedaald

Intrakoop (de inkoopcoöperatie van de zorg) heeft onderzoek gedaan naar de accountantskosten in de zorg in 2016. Intrakoop onderzocht 683...
26 oktober 2017
25 okt 2017 - Brancheorganisaties wijzen premier en Kamer op controle en regelzucht

Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te...
25 oktober 2017
25 okt 2017 - Uitnodiging symposium In Dialoog: Dilemma's rond openbaarheid

Op dinsdag 31 oktober organiseert Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) het symposium In Dialoog met het thema: 'Dilemma's rond...
25 oktober 2017
25 okt 2017 - Meer organisaties creëren banen voor mensen met beperking

Tweederde van de organisties voelt zicht (enigszins) verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Dit blijkt uit het...
25 oktober 2017
24 okt 2017 - Ondanks knellende arbeidsmarkt wederom groei in aantal medewerkers

Recente cijfers vanuit het arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn (AZW) laten een stijgende trend zien in het aantal medewerkers werkzaam in de...
24 oktober 2017
24 okt 2017 - Help uw favoriete team aan de 'Wát een vakprijs'

Welk team in de gehandicaptenzorg moet volgens u de 'Wát een vakprijs' winnen? Deze week kunt u op Facebook stemmen op uw favoriete team via...
24 oktober 2017
23 okt 2017 - Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente bij Kassa

De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland, onderdeel van de campagne Nederland Onbeperkt, is aangesloten bij BOKS, het...
23 oktober 2017
21 okt 2017 - Regeling zorginfrastructuur naar gemeenten

Het ministerie van VWS beëindigt per 2018 de (tijdelijke) subsidieregeling voor zorginfrastructuur. De gemeenten moeten deze regeling overnemen.
21 oktober 2017
20 okt 2017 - Kamervragen over vennootschapsbelasting en jeugdzorg

Op 6 augustus informeerden we u over de vennootschapsbelasting (Vpb) in de Jeugdzorg. Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën ook...
20 oktober 2017
20 okt 2017 - ‘Aan JOU hebben we wat’. Gratis lespakket Zorg en Welzijn voor 200.000 middelbare...

Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het...
20 oktober 2017
20 okt 2017 - ‘s Heeren Loo Zorggroep maakt zich sterk voor nog betere praktijkopleiding mbo-studenten

De landelijke zorgorganisatie ‘s Heeren Loo en SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) gaan samenwerken voor een nog...
20 oktober 2017
20 okt 2017 - Stand van zaken wetgeving actieve openbaarmaking inspectiegegevens

Het wetsvoorstel dat de Gezondheidswet en de Jeugdwet wijzigt, regelt verplichte actieve openbaarmaking van informatie door de Inspectie...
20 oktober 2017
19 okt 2017 - Uitnodiging bijeenkomst Privacy 21 november 2017

Op vrijdag 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG kent...
19 oktober 2017
17 okt 2017 - Eerste leernetwerkbijeenkomst Ouderen in het Vizier veelbelovend

‘Hoe kun je de ouder wordende cliënt op een goede manier ondersteunen?’ Deze vraag stond op 12 oktober centraal tijdens de eerste...
17 oktober 2017
16 okt 2017 - Handreiking aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Het doel van deze handreiking is inzicht geven in hoe de gemeente formele samenwerkingsrelaties met aanbieders kan vormgegeven onder de...
16 oktober 2017
16 okt 2017 - Onderbouwd voorschrijven psychofarmaca in de gehandicaptenzorg

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) bezoekt in november en december 2017 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Ze gaat...
16 oktober 2017
16 okt 2017 - Onderzoek naar vacatures voor gz-psychologen

Voor de gehandicaptenzorg is het van groot belang dat er voldoende gz-psychologen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept de VGN u op om...
16 oktober 2017
16 okt 2017 - Kom ook naar het Prokkel Jubileum Symposium

Dit jaar bestaat de Prokkelweek tien jaar. Reden om tijdens een groot evenement terug te kijken op 10 jaar Prokkelweek maar vooral ook vooruit te...
16 oktober 2017
16 okt 2017 - Consultdag Kwaliteitskader VGN

De VGN organiseert een consultdag bij de VGN in Utrecht waarop leden zowel vrij kunnen inlopen als een tijdstip kunnen aangeven om met ons...
16 oktober 2017
16 okt 2017 - Factsheets Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op vrijdag 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG kent...
16 oktober 2017
16 okt 2017 - Beste idee voor meer werkplezier

Met het project Leren en Versterken (LEV) heeft Cello de Nationale HR Zorg Award 2017 gewonnen. Een prijs voor het beste idee voor meer...
16 oktober 2017
13 okt 2017 - VGN onderzoekt zorg en ondersteuning bewoners gehandicaptenzorg in de nacht

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt dat mensen met beperkingen, die afhankelijk zijn van hulp en ondersteuning van...
13 oktober 2017
13 okt 2017 - Masterclass Opleiding WoonHulp

In maart 2017 heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een branche-erkenning afgegeven voor de opleiding WoonHulp! Zij zien het...
13 oktober 2017