twitter
 
 
 

Nieuws

29 mei 2017 - Antipsychoticagebruik kan minder

De meeste antipsychoticagebruikers kunnen zonder of met aanzienlijk minder antipsychotica. ’s-Heeren Loo, locatie Willem van den Bergh te...
29 mei 2017
27 mei 2017 - Update hitteplan

We attenderen weer op het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Evenals vorig jaar informeren we u ook nu over de laatste stand van het Hitteplan,...
27 mei 2017
24 mei 2017 - AWVB betrokken bij opleiding tot Ervaringsdeskundige

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) staat bekend om haar jarenlange samenwerking...
24 mei 2017
23 mei 2017 - Succesvolle bijeenkomst 'Samenwerken aan kennis'

Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en uit de praktijk hebben op 19 mei jl. deelgenomen aan de tweede bijeenkomst over 'samenwerken...
23 mei 2017
22 mei 2017 - Dichterbij viert eenjarig bestaan nieuwe locatie met symposium

In juni 2016 opende Dichterbij De Ziep, een nieuwe, buitengewone, woonlocatie voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk...
22 mei 2017
22 mei 2017 - Historisch onderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten haalbaar

Wetenschappelijk onderzoek naar geweld in internaten voor dove of blinde kinderen, in de periode 1945 tot heden, is haalbaar en wenselijk. Dat is...
22 mei 2017
17 mei 2017 - Nog twee weken voor aanvraag compensatieregeling trekkingsrecht pgb

Nog twee weken - tot 1 juni 2017 - kunnen er aanvragen ingediend worden voor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb. Aanvragen kunnen worden...
17 mei 2017
17 mei 2017 - Bijeenkomst cliëntervaringsinstrumenten en intercollegiale visitatie

De VGN organiseert op verzoek van leden een landelijke bijeenkomst waarbij twee onderwerpen centraal staan: informatie-uitwisseling met...
17 mei 2017
16 mei 2017 - Experiment ‘klantreis onder de loep’ in Rotterdam

Het experiment persoonsvolgende zorg is gestart in Rotterdam en we beginnen zicht te krijgen op hoe de klantreis binnen de gehandicaptenzorg er...
16 mei 2017
16 mei 2017 - Update experiment persoonsvolgende zorg Rotterdam

Hoe kan de vraag van de cliënt centraal staan? Hoe kan de vraag van de cliënt verhelderd worden? Welke ondersteuning is wenselijk voor een...
16 mei 2017
16 mei 2017 - Nederland Onbeperkt in themabijlage Elsevier

De themabijlage ‘Leven met een beperking’ van het opinieblad Elsevier besteedt aandacht aan de campagne Nederland Onbeperkt. Deze bijlage...
16 mei 2017
16 mei 2017 - Voortgangsrapportage Wlz

De staatssecretaris heeft een nieuwe voortgangsrapportage Wlz gepubliceerd. Hierin geeft hij een overzicht van de ontwikkelingen in de Wlz en de...
16 mei 2017
15 mei 2017 - Overgang Helpdesk Zorgaanbieders

Vanaf 1 april 2017 gaat de Helpdesk Zorgaanbieders over naar een ander plek. Zorgverleners en zorgaanbieders die ten gevolge van de Hervorming...
15 mei 2017
15 mei 2017 - Bluiminck: “Ik hoor iedereen ‘ja’ zeggen, maar ik zie nog niemand ‘ja’ doen.”

Frank Bluiminck vertelde in een interview met Zorgvisie van vrijdag 12 mei jl. over het probleem rondom het zorgsysteem van mensen met een...
15 mei 2017
12 mei 2017 - Zorgwetten maken participatie onmogelijk

Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Ze worden daarbij...
12 mei 2017
11 mei 2017 - Kees (73) voor de klas om vooroordelen over zijn handicap weg te nemen

‘Loop eens normaal!’ Met enige regelmaat krijgt Kees Broers (73) uit Veenendaal een dergelijke opmerking naar zijn hoofd geslingerd. Kees...
11 mei 2017
11 mei 2017 - VGN vraagt meer aandacht voor problematiek moeilijk plaatsbaren

Op woensdag 31 mei a.s. voert de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over het Gehandicaptenbeleid met staatssecretaris Van Rijn (VWS) in Den Haag....
11 mei 2017
10 mei 2017 - ‘Zichtbaar in Werk’ helpt jongeren die slechtziend of blind zijn aan werk

Slechts 1/3 van alle mensen met een visuele beperking in Nederland heeft werk. Veel te weinig als we dat afzetten tegen de rest van NL, waar 2/3...
10 mei 2017
10 mei 2017 - Rectificatie artikel dagbesteding d.d. 5 mei jl.

Op 5 mei jl. publiceerden wij een artikel over de wijziging per 1 januari 2018 over dagbesteding. In het artikel stond gemeld dat de NZa per 1...
10 mei 2017
10 mei 2017 - Webinar 'Flexibiliteit in een dynamische omgeving' online

In het tweede Webinar van de masterclass Strategisch arbeidsmarkt stond het thema 'Flexibiliteit: kwaliteit van zorg en een dynamische omgeving'...
10 mei 2017
8 mei 2017 - Symposium ‘The next big thing, will be a lot of small things’

Zo’n 300 ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers bezochten het symposium van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke...
8 mei 2017
5 mei 2017 - Dagbesteding gekoppeld aan groepsgrootte

De VGN heeft met ZN, zorgkantoren en de NZa uitvoerig gesproken over het voornemen van de NZa en ZN om de regelgeving en uitvoeringspraktijk rond...
5 mei 2017
4 mei 2017 - Nieuwe handreiking 'Passende zorg & behandeling voor jeugdigen'

Op initiatief van de BGZJ (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) is de handreiking ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’...
4 mei 2017
4 mei 2017 - Gemeente moet onderzoek naar benodigde jeugdhulp overdoen

Op 1 mei 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep uitgesproken dat het college van gemeente Steenwijkerland geen zorgvuldig onderzoek heeft gedaan...
4 mei 2017
3 mei 2017 - Siza genomineerd voor Hart-Hoofdprijs 2017

Zorginstelling Siza is genomineerd voor de Hart-Hoofdprijs 2017. Met het project ‘Bewegingsvrijheid voor mensen met een handicap’ pleit Siza...
3 mei 2017
2 mei 2017 - Europese privacyregels: voorbereiden via 10 stappenplan

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als zorgaanbieder verwerkt u persoonsgegevens en moet u aan...
2 mei 2017
2 mei 2017 - Aan tafel! Praten over de toekomst van de VGN

De komende weken praten bestuurders van VGN-leden met elkaar over verschillende ontwikkelingen in de samenleving en hoe deze invloed hebben op de...
2 mei 2017
2 mei 2017 - Gebruik modelformulieren bij PGB

Vanaf 1 april 2017  is het gebruik van modelzorgovereenkomsten verplicht. Dit geldt alleen voor nieuwe zorgovereenkomsten. Voor...
2 mei 2017
2 mei 2017 - Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren in volle gang

Op welke wijze kunnen organisaties zeggenschap over arbeidstijden en roosteren zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen? Wat hebben...
2 mei 2017
2 mei 2017 - Rondetafel-bijeenkomst IGZ - VGN

Rol, positie en werkwijzen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn aan verandering onderhevig. Dat de IGZ uitgaat van ‘gezond...
2 mei 2017
1 mei 2017 - Meld u aan voor de nieuwe editie van de Masterclass Kennismanagement

Op 14 september 2017 start de twaalfde editie van de Masterclass Kennismanagement. De masterclass bestaat uit een basismodule van twee...
1 mei 2017
28 apr 2017 - NVB pleit voor meerjarencontracten als norm

De Nederlandse vereniging van Banken (NVB) heeft in april 2017 een rapportage uitgegeven over de financiering van zorginstellingen. Daarin pleit...
28 april 2017
28 apr 2017 - Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over kapitaallasten Care

De staatssecretaris schrijft op 20 april dat hij met de zorgbranches in gesprek gaat over het niet-onderhandelen van de NHC-tarieven. Inmiddels...
28 april 2017
28 apr 2017 - Contouren inkoopbeleid Wlz 2018 bekend

Het kwaliteitskader is de basis voor de dialoog, géén ontwikkelplannen meer, regionale tariefpercentages, meerjarige overeenkomsten,...
28 april 2017
26 apr 2017 - Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur SOVAK

De Raad van Toezicht heeft Marie-Louise van der Kruis (55) benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van SOVAK. Zij volgt de interim...
26 april 2017
25 apr 2017 - GoedGebruik nieuwsbrief april 2017

GoedGebruik wordt uitgevoerd door LOCOmotion in het kader van Zorg Voor Beter en wordt ondersteund door Actiz, GGZ Nederland, VGN, BTN, Vilans en...
25 april 2017
25 apr 2017 - Uitnodiging voor dialoogsessies Programma Langdurige Zorg

ZonMw verzorgt in de tweede helft van mei drie regionale dialoogsessies die in het teken staan van het nieuwe Programma Langdurige Zorg (PLZ)....
25 april 2017
25 apr 2017 - Uitnodiging Webinar Strategisch Flexibiliteit

De VGN organiseert op maandag 8 mei het tweede Webinar in de serie strategisch Arbeidsmarktbeleid. In dit Webinar staat het thema Flexibiliteit...
25 april 2017
21 apr 2017 - Aftrap SCORE onderzoek

Welke ondersteuning werkt het beste voor cliënten met de indicatie VG ZZP6 en ZZP7? Het SCORE onderzoek moet de antwoorden bieden. SCORE staat...
21 april 2017
20 apr 2017 - Woensdag geen artikelen op VGN-website

Op woensdag 26 april 2017 is het niet mogelijk om artikelen te plaatsen op onze website. Op deze dag gaan wij over naar een nieuwe server. De...
20 april 2017
20 apr 2017 - Congres De Zorg Brandveilig

Op maandag 26 juni organiseert De Zorg Brandveilig een congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies en in een...
20 april 2017
20 apr 2017 - Subsidieoproepen lokale aanpak personen met verward gedrag

Het ZonMw-Actieprogramma 'lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG)' draagt bij aan een sluitende aanpak voor opvang, ondersteuning...
20 april 2017
19 apr 2017 - Compensatieregeling trekkingsrecht pgb loopt nog t/m 31 mei

Op 15 februari 2017 informeerden de VGN dat de staatssecretaris van VWS de Beleidsregel compensatieregeling trekkingsrecht pgb gepubliceerd heeft....
19 april 2017
19 apr 2017 - ‘Ouderen in het vizier’ gaat een veelbelovende tweede fase in

Een bijeenkomst die de VGN samen het Kennisplein op 18 april hield over het project ‘Ouderen in het vizier’ had tot doel de eerste fase ‘te...
19 april 2017
18 apr 2017 - Uitnodiging InnovatieLAB ondersteuning 16-27 jarigen

Het toekomstplan is een goed middel om te komen tot ononderbroken ondersteuning voor iedere jongere van 16-27 jaar. Een toekomstplan start op tijd...
18 april 2017
18 apr 2017 - VeiligPlus-aanpak: “De sleutel ligt in de veiligheid bínnen het team”

Als professional in de gehandicaptenzorg sta je soms voor lastige keuzes. Kies je voor je eigen veiligheid of voor goede zorg voor je cliënt?...
18 april 2017
14 apr 2017 - Lespakket ‘Aan jou hebben we wat’

Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het...
14 april 2017
13 apr 2017 - Concept-advies Behandeling in de Wlz

Het zorginstituut heeft, na een erg uitgelopen onderzoekstraject, op 17 februari jl het concept-advies 'Behandeling en andere zorgvormen in de...
13 april 2017
12 apr 2017 - Hygiënecodes voor de Voedingsverzorging in de zorg

Bereidt, bewaart, vervoert of verstrekt uw organisatie voeding? Door de meest recente Hygiënecodes te volgen, voldoet u aan de wet voor...
12 april 2017