twitter
 
 
 

Nieuws

26 sep 2017 - Gemiva-SVG Groep viert 50-jarig bestaan

De Gemiva-SVG Groep bestaat dit jaar 50 jaar. Dat werd afgelopen weekend groots gevierd met een feestelijke Jubileumparade. Onder het motto...
26 september 2017
22 sep 2017 - Nieuw thema over palliatieve zorg op het Kennisplein

Palliatieve zorg is een belangrijk thema binnen de gehandicaptenzorg. Steeds meer organisaties houden zich structureel bezig met de ontwikkeling...
22 september 2017
20 sep 2017 - Peter Staal nieuw lid Raad van Commissarissen DeSeizoenen

Per 15 september 2017 versterkt Peter Staal de Raad van Commissarissen (RvC) van zorgorganisatie DeSeizoenen. De heer Staal is antroposofisch...
20 september 2017
19 sep 2017 - Invoering nieuw verdeelmodel regiobudgetten

De NZa heeft een nieuw verdeelmodel ontwikkeld voor de verdeling van het Wlz kader over de regio’s. Dit verdeelmodel is gebaseerd op de...
19 september 2017
19 sep 2017 - Meld je aan voor de cursus Sociale Rolversterking!

Inclusie Nederland, De Inclusor en Netwerk Perspectief organiseren van 6 t/m 9 november 2017 de officiële Social Role Valorization (Sociale...
19 september 2017
18 sep 2017 - Uitreiking Pier de Boer-prijs 2017

Op donderdag 28 september 2017 reikt Stichting SPZ voor de vijfde keer de Pier de Boer-prijs uit aan het beste project voor mensen met een...
18 september 2017
18 sep 2017 - Ds. Visscherprijs 2018

De Ds. Visscherprijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied...
18 september 2017
14 sep 2017 - Nieuw landelijk accountantsprotocol en model productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017

Voor de afsluiting van boekjaar 2017 zijn er nieuwe versies van de Model Productieverantwoording Wmo en Model Productieverantwoording Jeugdwet...
14 september 2017
14 sep 2017 - Tekst CAO Gehandicaptenzorg vastgesteld

CAO-partijen hebben de tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 vastgesteld. 
14 september 2017
12 sep 2017 - VGN zoekt stagiair journalist/webredacteur (16-24 uur)

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is voor de campagne Nederland Onbeperkt op zoek naar versterking. Vind je het leuk om mensen te...
12 september 2017
12 sep 2017 - Training Risk Reduction bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Nora Baladarian uit de VS heeft een Risk Reduction Workbook for Parents and Service providers geschreven. Dit boek is een handleiding om te komen...
12 september 2017
12 sep 2017 - Kennismanager? Meld u aan voor bijeenkomst ‘Kennisbeleid, waar staan we nu?’

De VGN organiseert op 29 september een netwerkbijeenkomst voor leden, waarbij we de balans willen opmaken van zo'n tien jaar actief kennisbeleid...
12 september 2017
12 sep 2017 - Wijziging in afbakening persoonlijke verzorging voor jeugdigen

Per 1 januari 2018 is er een wijziging in de afbakening van de persoonlijke verzorging voor jeugdigen. Persoonlijke verzorging valt nu onder de...
12 september 2017
11 sep 2017 - Vernieuwde handreiking mondzorg

De handreiking mondzorg die sinds 1 juli 2017 geldt, is op 2 punten gewijzigd. Dit betreft de volgende 2 zaken:   Mondzorgprofessionals in...
11 september 2017
11 sep 2017 - Verkennende bezoeken Inspectie e-health

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (de inspectie) brengt in het najaar enkele verkennende bezoeken aan grote zorginstellingen, waaronder...
11 september 2017
11 sep 2017 - Meedenksessie Brandveiligheid in de zorg

Als het gaat om het voorkomen van en het handelen bij brand valt er veel te leren van praktijkervaringen. De Zorg Brandveilig ondersteunt daarom...
11 september 2017
11 sep 2017 - Quotumwet gaat gelden voor overheid

De overheidswerkgevers hebben hun doelstelling om 6.500 mensen met beperkingen in dienst te nemen niet gehaald. Eind 2016 waren er maar 3.600...
11 september 2017
6 sep 2017 - Gemiva-SVG Groep lanceert één digitaal platform

Gemiva-SVG Groep heeft een nieuwe website. We zijn trots op ons concept: één platform voor alle doelgroepen. Dat zijn er nogal wat. Namelijk...
6 september 2017
4 sep 2017 - Zorgorganisatie De Lichtenvoorde werkt aan realistische brandveiligheid

Realistische brandveiligheid betekent voor De Lichtenvoorde dat elke medewerker weet wat er van hen wordt verwacht, zowel qua gedrag als qua...
4 september 2017
1 sep 2017 - Symposium Amerpoort - Hoe koester ik de droom van een ouderinitiatief?

Vooraankondiging Najaarssymposium zaterdag 28 oktober 2017
1 september 2017
31 aug 2017 - Leven lang leren krediet

Iedereen tot 55 jaar die niet meer in aanmerking komt voor studiefinanciering kan vanaf 1 september geld lenen bij de overheid voor een HBO of...
31 augustus 2017
30 aug 2017 - Hoe om te gaan met seksueel gedrag van cliënten met verstandelijke beperking?

Kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking lopen een hoger risico als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag, als...
30 augustus 2017
24 aug 2017 - Informatie over ‘zorgobligaties’

Het wordt moeilijker voor instellingen om de financiering van investeringen in nieuwbouw, verbouw of renovaties rond te krijgen. Sinds enkele...
24 augustus 2017
24 aug 2017 - Meldplicht aangepast bij minder ernstig geweld tussen cliënten

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet moeten zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde...
24 augustus 2017
24 aug 2017 - 'Met 18 jaar ben je (nog) niet volwassen'

Veel jongeren die uit de (gedwongen) jeugdhulp komen, hebben ook na hun 18e jaar ondersteuning nodig. Om verschillende redenen komt deze...
24 augustus 2017
22 aug 2017 - Nieuwsbrief VeiligPlus-aanpak: Bestuurder speelt cruciale rol bij veiligheid

Als professional in de gehandicaptenzorg sta je soms voor lastige keuzes. Kies je voor je eigen veiligheid of voor goede zorg voor je cliënt?...
22 augustus 2017
21 aug 2017 - Inventarisatie onderhoudspunten Wlz-bekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start in september weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg. Op basis van...
21 augustus 2017
21 aug 2017 - Aankondiging Stagefonds Zorg

Biedt u studenten van zorgopleidingen een stageplaats aan? Mogelijk komt uw organisatie in aanmerking voor het Stagefonds Zorg van het Ministerie...
21 augustus 2017
17 aug 2017 - Handreiking Wkkgz beschikbaar

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handreiking Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor kleine...
17 augustus 2017
16 aug 2017 - Jeugdzorginstellingen en vennootschapsbelasting

De wijzigingen in de bekostigingssystematiek per 2015 bij jeugdzorginstellingen (van subsidie naar contractbasis) hebben geleid tot...
16 augustus 2017
15 aug 2017 - NZa start groot kostenonderzoek in langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt alle aanbieders in de langdurige zorg om mee te doen aan een kostenonderzoek. Met het onderzoek wil de NZa...
15 augustus 2017
14 aug 2017 - NZa publiceert marktscan forensische zorg

Het aantal instellingen voor tbs-zorg daalt in de afgelopen jaren, terwijl het aantal aanbieders dat verblijf levert in de...
14 augustus 2017
11 aug 2017 - Kostenonderzoek Wlz gestart

Aanbieders in de langdurige ontvangen van de NZa deze week een brief (zie bijlage) over de start en uitvoering van het onderzoek naar de kosten...
11 augustus 2017
10 aug 2017 - Bijeenkomst 'Van praktijkverklaring naar werk'

Net als voor iedereen is werk ook belangrijk voor mensen met een beperking. Werk geeft structuur, vergroot het sociale netwerk én geeft...
10 augustus 2017
8 aug 2017 - Statement 24-uurssessie Zorglandschap Jeugd

De VGN heeft samen met jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en andere branches een statement uitgebracht over hoe zij jeugdigen en gezinnen beter...
8 augustus 2017
4 aug 2017 - Gezocht: deelnemers klankbordgroep Medicatie

De VGN is op zoek naar actieve en enthousiaste leden voor een nieuw op te richten klankbordgroep Medicatie.
4 augustus 2017
3 aug 2017 - Afsprakenkader en draaiboeken voor toezicht sociaal domein

De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te...
3 augustus 2017
3 aug 2017 - Nieuwe website Dementietafels gelanceerd

Door heel het land zijn er de afgelopen jaren dementietafels georganiseerd, een initiatief van KansPlus. De Dementietafel is een plek waar...
3 augustus 2017
2 aug 2017 - Verkiezingen onvoldoende toegankelijk voor mensen met beperking

De verkiezingen in Nederland zijn onvoldoende toegankelijk voor mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking. Beide...
2 augustus 2017
31 jul 2017 - Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

Het is voor zorgorganisaties niet eenvoudig om het verplichte inspectiecertificaat te krijgen voor hun brandmeldinstallaties. Daarom hebben de VGN...
31 juli 2017
26 jul 2017 - Gehandicaptenzorg luistert naar ´lastige ouders´

Een groot deel van ons aanbod in de gehandicaptenzorg sluit niet meer aan bij de behoefte van moderne mensen. Dat zegt Kees Erends, bestuurder van...
26 juli 2017
26 jul 2017 - Doorstart ontwikkeling tweezijdige algemene voorwaarden

Onlangs heeft de VGN samen met de Consumentenbond en Ieder(in) besloten een doorstart te maken met de ontwikkeling van tweezijdige algemene...
26 juli 2017
25 jul 2017 - Conferenties Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de...
25 juli 2017
25 jul 2017 - Brandveiligheid bij De Carante Groep

De Carante Groep is hard bezig met een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. De basale insteek: in scenario’s denken. “Het maakt niet...
25 juli 2017
24 jul 2017 - Herziene versie Handreiking vroegsignalering van een LVB

Voor professionals in het sociale domein is het belangrijk dat zij een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid niet alleen bij kinderen...
24 juli 2017
24 jul 2017 - Subsidieoproepen projecten personen met verward gedrag

Wilt u samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren? Werkt u samen met ketenpartners...
24 juli 2017
24 jul 2017 - Kamervragen gesteld over meerzorg ernstig meervoudig gehandicapten

Op woensdag 12 juli vroeg de VGN staatssecretaris Van Rijn in een brief om de komende anderhalf jaar €20 miljoen extra beschikbaar te stellen...
24 juli 2017
20 jul 2017 - Onderzoeksrapporten over de NHC door NZa gepubliceerd.

Op 30 juni informeerden we u over de tarieven van de NHC’s per 2018. Er is een hele discussie over het rentetarief aan vooraf gegaan. De NZa...
20 juli 2017
20 jul 2017 - VGN-directeur wil e-learning ook aanbieden aan ouders

Zorgorganisaties in de gehandicaptensector kunnen ouders de mogelijkheid bieden deel te nemen aan bijscholingstrajecten. Dit bepleit VGN-directeur...
20 juli 2017
20 jul 2017 - Drie masterclasses over zorgvastgoed

De VGN organiseert samen met ActiZ en GGZ-Nederland drie masterclasses over zorgvastgoed: bouwen en wonen voor de toekomst.
20 juli 2017