twitter
 
 
 

Nieuws

30 mrt 2017 - Overgangsregeling huishoudelijke hulp bij Wlz-zorg thuis

Bij de overgang van huishoudelijke hulp van gemeenten naar zorgkantoren, per 1 april, zijn er cliënten die te maken krijgen met een teruggang in...
30 maart 2017
29 mrt 2017 - Implementatieplan VN Verdrag aangeboden aan parlement

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft het implementatieplan voor het VN Verdrag inzake de rechten vanpersonen met een handicap vandaag...
29 maart 2017
29 mrt 2017 - NZa rapporten over cliëntondersteuning en wachtenden in de langdurige zorg

De NZa heeft twee rapporten (bijlagen) uitgebracht, waaruit blijkt dat de Wlz-uitvoerders en zorgkantoren nog flinke verbeterslagen moeten maken...
29 maart 2017
29 mrt 2017 - Zorg verandert, toezicht verandert mee

De zorg voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen is steeds meer maatwerk. Goede zorg is niet alleen veilig, maar ook gericht op de wensen en...
29 maart 2017
28 mrt 2017 - Enquête zorg in laatste levensfase

Al jaren is er aandacht voor palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel vanuit voorlopers uit de gehandicaptensector als...
28 maart 2017
28 mrt 2017 - Aangepaste overeenkomst van zorg- en dienstverlening (WLZ) april 2017

De modelovereenkomst voor zorg- en dienstverlening Wlz van de VGN kon u zowel voor het leveren van Wlz-zorg in natura als op titel van een...
28 maart 2017
27 mrt 2017 - Frank Holtman (Dichterbij) onverwacht overleden

Frank Holtman, voorzitter van de raad van bestuur van Dichterbij, is afgelopen vrijdag op 56-jarige leeftijd onverwacht overleden, tijdens het...
27 maart 2017
25 mrt 2017 - Inspiratiedag 'Wie zorgt voor wie: zorg, kunst en social design in samenspel'

Op donderdag 13 april organiseert ORO de inspiratiedag ‘Wie zorgt voor wie: zorg, kunst en social design in samenspel’. Maak kennis met de...
25 maart 2017
24 mrt 2017 - Extra regiobijeenkomst Lastenvrij inkopen en controleren

Wegens groot enthousiasme en overintekening voor de serie regiobijeenkomsten Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domein organiseert...
24 maart 2017
24 mrt 2017 - Solomon: ‘Kinderen hebben liefde én acceptatie nodig’

‘Ik hoop dat mensen met een beperking in hun emancipatiestrijd net zo ver komen als vrouwen en homoseksuelen.’ Dat zei de Amerikaanse auteur...
24 maart 2017
24 mrt 2017 - Jetta Klijnsma complimenteert Cordaan met leer/werkplekken

Jetta Klijnsma was tijdens haar werkbezoek samen met VGN-voorzitter Femke Halsema duidelijk onder de indruk van de leer/werkplekken die Cordaan...
24 maart 2017
23 mrt 2017 - Welkom aan de nieuwe Kamerleden!

Nederland Onbeperkt en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland feliciteren alle 150 Tweede Kamerleden van harte met hun benoeming!
23 maart 2017
23 mrt 2017 - Zorg in de 21ste eeuw: afdrogen wordt een snoezelervaring

Bij Ipse de Bruggen werkt men graag met de Care Dryer. Deze Care Dryer zorgt dat douchen een minder stressvolle ervaring wordt. Douchen en drogen...
23 maart 2017
22 mrt 2017 - Esdégé-Reigersdaal doet alles voor een brandveilige omgeving

Bij Esdégé-Reigersdaal doen ze er alles aan om hun medewerkers en cliënten een brandveilige omgeving te bieden. Niet alleen op bouwkundig en...
22 maart 2017
22 mrt 2017 - Dementietafel Velp

Familievereniging Dicht-bij organiseert op woensdag 12 april 2017 in samenwerking met zorgorganisatie Dichterbij, regio Noord/Midden een...
22 maart 2017
21 mrt 2017 - Subsidieoproep Verstandelijk beperkte ouderen met dementie

In twee stappen een netwerk opbouwen dat kennis bundelt over verstandelijk beperkte ouderen met (beginnende) dementie. Met dit doel doet ZonMw een...
21 maart 2017
21 mrt 2017 - Week van Zorg en Welzijn 2017 zit erop!

De afgelopen week heeft heel Nederland mogen zien hoe mooi zorg en welzijn is. In de week van Zorg en Welzijn 2017 werd gevlogen met een...
21 maart 2017
21 mrt 2017 - Nieuwsbrief PJ&J maart 2017

De nieuwsbrief van Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) besteedt onder andere aandacht aan de toepassing van de norm van...
21 maart 2017
21 mrt 2017 - Wat vraagt professionele autonomie van professional en organisatie?

Om goede hulp te kunnen bieden, wordt meer dan voorheen van jeugdhulpverleners gevraagd dat zij zelf - samen met de jeugdige en/of het gezin -...
21 maart 2017
20 mrt 2017 - Vooraankondiging Event Organisatieklimaat op 17 mei 2017

Stichting IZZ weet het zeker: Het verbeteren van het organisatieklimaat heeft een gezonde invloed op de gezondheid en de inzetbaarheid van...
20 maart 2017
20 mrt 2017 - Save the date: 29 juni 2017 Howie the Harp congres

Howie the Harp nodigt u van harte uit voor het Howie the Harp congres. Dit congres staat in het teken van “Ervaring werkt” en is bijzonder...
20 maart 2017
17 mrt 2017 - DVD met gesprekken slachtoffers en plegers seksueel grensoverschrijdend gedrag

De dvd Baas van het gesprek geeft een impressie van vier varianten van gesprekken over seksueel grensoverschrijdend gedrag met zowel pleger als...
17 maart 2017
16 mrt 2017 - Inschrijving regionale bijeenkomsten over teamreflectie geopend!

De VGN organiseert in april en mei vier regionale bijeenkomsten over ‘Teamreflectie’. Het gaat om het bieden van informatie en voorbeelden die...
16 maart 2017
16 mrt 2017 - Succesvolle bijeenkomsten plan van aanpak Kwaliteitskader!

Als vervolg op de landelijk informatiebijeenkomsten in januari/februari over het Kwaliteitskader 2017-2022 had de VGN in maart vijf regionale...
16 maart 2017
16 mrt 2017 - Verhuurderheffing straks vanaf 51 woningen

De Eerste Kamer heeft op 31 januari 2017 het wetsvoorstel Wijziging maatregelen woningmarkt 2014 II aangenomen. Als gevolg hiervan treden...
16 maart 2017
15 mrt 2017 - VGN geeft opdracht tot analyse NHC

Per 2019 zullen alle tarieven in de Wlz herijkt zijn. De VGN wil (los van de vraag of de NHC opgaat in een integraal tarief) dat de NHC ook...
15 maart 2017
15 mrt 2017 - Voortgang in CAO-onderhandelingen

De onderhandelingen over de CAO gehandicaptenzorg verlopen voorspoedig. De VGN en vakorganisaties spreken in een goede sfeer over de uitdagingen...
15 maart 2017
15 mrt 2017 - AWVN-brochure over inclusief werkgeverschap

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft het eerste exemplaar van de brochure 'Verschil smaakt naar meer' in ontvangst genomen....
15 maart 2017
14 mrt 2017 - Inkoop sociaal domein opnieuw erg arbeidsintensief

Er gaat nog steeds te veel tijd en energie naar inkoopprocessen en administratieve zaken. Tijd en energie die daarmee niet besteed kan worden aan...
14 maart 2017
14 mrt 2017 - Hof bevestigt: doorleverplicht voor aanbieder jeugdzorg in aanbesteding disproportioneel

Het Gerechtshof in de Haag heeft op 2 februari 2017 het vonnis van de kortgeding rechter bevestigd in de zaak over de aanbesteding van...
14 maart 2017
14 mrt 2017 - Wonen met zorg: 13 woningcorporaties over de praktijk

Afgelopen jaren is er veel veranderd op het vlak van wonen en zorg. Zorg wordt lokaal geregeld, mensen moeten de woning en de zorg vaker los van...
14 maart 2017
14 mrt 2017 - VGN schrijft VWS over ‘niet onderhandelen NHC’

De VGN heeft samen met Actiz, GGZ-Nederland en de RIBW-alliantie overleg gevraagd met VWS (de Directeuren-Generaal C. van de Burg en B. van den...
14 maart 2017
14 mrt 2017 - Masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’

Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Brancheorganisaties...
14 maart 2017
13 mrt 2017 - Reikwijdte aanspraak schoonmaak in de Wlz verbreed

De staatssecretaris heeft besloten om de aanspraak schoonmaak in de Wlz te verbreden tot huishoudelijke hulp. Hierdoor vallen meer activiteiten...
13 maart 2017
13 mrt 2017 - Bijeenkomst Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg in Beeld

Wat is het beeld van de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg? Waar liggen knelpunten en waar liggen kansen? Wat zijn de effecten van...
13 maart 2017
13 mrt 2017 - Uitspraak Hoge Raad overdrachtsbelasting: 2% of 6%?

In enkele arresten heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over de vraag wanneer op het moment van de verkrijging sprake is van een woning of...
13 maart 2017
13 mrt 2017 - Learn and share: aanpak kwetsbare jongeren

Het Nederlands Jeugdinstituut en Divosa initiëren op 15 mei bij de gemeente Emmen een learn and share over doorlopende ondersteuning voor...
13 maart 2017
13 mrt 2017 - Bijeenkomst jeugdhulpverlening over 18-/18+

Werkt u in het sociaal domein en houdt u zich bezig met de ondersteuning van jongeren? Bijvoorbeeld als jeugdhulpverlener, generalist,...
13 maart 2017
13 mrt 2017 - Kom kijken bij Pluryn op zaterdag 18 maart

Nederlandse zorg- en welzijnsorganisaties openen op de derde zaterdag van maart hun deuren voor het publiek. Dat doen ze in het kader van de Open...
13 maart 2017
13 mrt 2017 - Aanpassing regels rond logeren en MPT-dagbesteding

De afgelopen periode liepen aanbieders tegen problemen aan bij het maken van productie-afspraken rond logeren en dagbesteding. De VGN heeft in...
13 maart 2017
13 mrt 2017 - ‘Patient driven technology’ rode draad van Health Valley Event 2017

Technologische innovatie kan alleen slagen als het vanuit de cliënt of patiënt komt, zij vanaf het begin betrokken zijn en er meerdere partijen...
13 maart 2017
10 mrt 2017 - Zorgkantoren korten ten onrechte tarieven van verpleeghuizen

In dagblad Trouw vraagt ActiZ vlak voor de verkiezingen aandacht voor de kortingen die zorgkantoren toepassen op de tarieven die door de...
10 maart 2017
10 mrt 2017 - 15 jaar slaappoli: afscheidssymposium Wiebe Braam en Anneke Maas

Wiebe Braam en Anneke Maas nemen afscheid. Zij stonden vijftien jaar geleden aan de basis van de slaappoli van expertisecentrum Advisium,...
10 maart 2017
9 mrt 2017 - Panelleden Nederland Onbeperkt bereiden zich voor op Tweede Kamerverkiezingen

Panelleden van de campagne Nederland Onbeperkt, Yangdan Go en Perez Dalloe vinden het belangrijk om zich goed voor te bereiden op deze dag. Samen...
9 maart 2017
9 mrt 2017 - Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2017 (AIVG 2017)

De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon hebben samen nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG...
9 maart 2017
9 mrt 2017 - Vacature VGN: (senior) beleidsmedewerker / jurist

VGN zoekt een (senior) beleidsmedewerker, jurist voor 32 uur per week binnen het team sturing en bekostiging. 
9 maart 2017
8 mrt 2017 - Besluit Inkoopplan Prijs-Kwaliteit Wmo 2015 gepubliceerd

In het staatsblad is de AMvB gepubliceerd die extra regels stelt om de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de Wmo te waarborgen. Deze AMvB...
8 maart 2017
7 mrt 2017 - Data Masterclass Kennismanagement 2017 bekend

Op 14 september 2017 start de twaalfde editie van de Masterclass Kennismanagement. De masterclass bestaat uit een basismodule van twee...
7 maart 2017
6 mrt 2017 - Nieuwsbrief VeiligPlus aanpak: 'We moesten er wel over praten'

Als professional in de gehandicaptenzorg sta je soms voor lastige keuzes. Kies je voor je eigen veiligheid of voor goede zorg voor je cliënt?...
6 maart 2017
6 mrt 2017 - Meer werkgelegenheid en sociale cohesie door Participatie Certificaat

Wethouders, Kamerleden en werkgeversorganisaties ondersteunen de decentrale uitgifte van het Participatie Certificaat via gemeenten voor extra...
6 maart 2017