twitter
 
 
 

Nieuws

27 jul 2017 - Oproep: goede voorbeelden van mondzorg gezocht

Goede (dagelijkse) mondzorg is erg belangrijk in de gehandicaptensector. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer dan andere mensen...
27 juli 2017
26 jul 2017 - Doorstart ontwikkeling tweezijdige algemene voorwaarden

Onlangs heeft de VGN samen met de Consumentenbond en Ieder(in) besloten een doorstart te maken met de ontwikkeling van tweezijdige algemene...
26 juli 2017
25 jul 2017 - Conferenties Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de...
25 juli 2017
25 jul 2017 - Brandveiligheid bij De Carante Groep

De Carante Groep is hard bezig met een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. De basale insteek: in scenario’s denken. “Het maakt niet...
25 juli 2017
24 jul 2017 - Herziene versie Handreiking vroegsignalering van een LVB

Voor professionals in het sociale domein is het belangrijk dat zij een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid niet alleen bij kinderen...
24 juli 2017
24 jul 2017 - Subsidieoproepen projecten personen met verward gedrag

Wilt u samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren? Werkt u samen met ketenpartners...
24 juli 2017
20 jul 2017 - Onderzoeksrapporten over de NHC door NZa gepubliceerd.

Op 30 juni informeerden we u over de tarieven van de NHC’s per 2018. Er is een hele discussie over het rentetarief aan vooraf gegaan. De NZa...
20 juli 2017
20 jul 2017 - Drie masterclasses over zorgvastgoed

De VGN organiseert samen met ActiZ en GGZ-Nederland drie masterclasses over zorgvastgoed: bouwen en wonen voor de toekomst.
20 juli 2017
20 jul 2017 - Slotbijeenkomst praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren

Op welke wijze kunnen organisaties zeggenschap over arbeidstijden en roosteren zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen? Wat hebben...
20 juli 2017
20 jul 2017 - Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren: hoe gaat het nu?

Op welke wijze kunnen organisaties zeggenschap over arbeidstijden en roosteren zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen? Wat hebben...
20 juli 2017
19 jul 2017 - Onderzoek Inspectie: ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’

De meeste cliënten kunnen leven zoals zij dat willen. De zorgorganisaties helpen daar goed bij. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft...
19 juli 2017
19 jul 2017 - CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 bekrachtigd

De CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 kan worden uitgevoerd, nu de achterbannen van alle CAO-partijen hebben ingestemd met het...
19 juli 2017
19 jul 2017 - Voorlichtingsbijeenkomst wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud...
19 juli 2017
18 jul 2017 - Geen apart afwegingskader voor kinderen in de Wlz

In de afgelopen jaren heeft de VGN steeds gepleit voor een apart afwegingskader Wlz voor kinderen. Dit naar aanleiding van signalen dat de toegang...
18 juli 2017
18 jul 2017 - Toeslag meerzorg bij ZZP VG8 te onbekend

Afgelopen week heeft de VGN de noodklok geluid voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB). In een brandbrief aan VWS verzoekt de...
18 juli 2017
18 jul 2017 - Niet korten maar belonen!

Vanaf 2018 worden de Wajong-uitkeringen van mensen met werkvermogen met 5 % gekort. EenVandaag had daar op maandag 17 juli een helder item over....
18 juli 2017
17 jul 2017 - Advies Positionering van behandeling in de Wlz

Het adviestraject over de positionering van behandeling in de Wlz van het Zorginstituut is eindelijk een stap verder. Een aangepast systeemadvies...
17 juli 2017
17 jul 2017 - Herindicatie cliënten met GGZ-B indicatie

Vanuit het overgangsrecht uit de AWBZ hebben ruim 7000 cliënten een indicatie voortgezet verblijf op basis van een ZZP GGZ-B gekregen. Deze...
17 juli 2017
17 jul 2017 - Aangepast beleid woonplaatsbeginsel en logeren voor de Wlz 2018

ZN heeft op 14 juli een Nadere Nota van Inlichtingen gepubliceerd met daarin aangepast beleid over het woonplaatsbeginsel en logeren voor de Wlz...
17 juli 2017
17 jul 2017 - Stijging aantal medewerkers in gehandicaptenzorg

Daar waar in een aantal andere zorgbranches nog sprake is van krimp is er in de Gehandicaptenzorg een stijging te zien van het aantal medewerkers....
17 juli 2017
13 jul 2017 - Verplicht aanstellen functionaris gegevensbescherming uitgesteld

Op 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer besloten inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg bij het Besluit elektronische...
13 juli 2017
12 jul 2017 - Gezocht: nieuwe leden redactiecommissie Markant

De VGN zoekt twee nieuwe leden voor de redactiecommissie van Markant: een bestuurder van een lidinstelling en een communicatieprofessional.
12 juli 2017
11 jul 2017 - Update indicatiestelling Wlz

Er zijn een aantal ontwikkelingen rond de indicatiestelling Wlz. We brengen u hier graag van op de hoogte. Het gaat over de doorlooptijd van...
11 juli 2017
11 jul 2017 - Hans de Veen voorzitter raad van bestuur Dichterbij

Hans de Veen (62) is met ingang van 1 september 2017 de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Dichterbij. De benoeming is tijdelijk, tot 1...
11 juli 2017
10 jul 2017 - Denk mee over standaardproductcodes Wmo en Jeugdwet

Om administratieve lasten te beperken maken gemeenten en aanbieders gebruik van de landelijke standaardproductcodes voor Wmo en jeugdhulp....
10 juli 2017
10 jul 2017 - Definitieve specificaties iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 gepubliceerd

Zorginstituut Nederland heeft op 3 juli 2017 de definitieve specificaties gepubliceerd van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2...
10 juli 2017
10 jul 2017 - Voorlichtingsproducten veilige toegang tot zorgwoningen

Door het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) is in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een  stappenplan...
10 juli 2017
10 jul 2017 - Eerste bijeenkomst leergang strategisch opleidingsbeleid

De arbeidsmarkt, de beroepspraktijk en de manier van opleiden en leren in de gehandicaptensector verandert. Inspelen op deze veranderingen is...
10 juli 2017
10 jul 2017 - Expertisenetwerk E-health LVB gestart

Zorgverleners Ambiq, ASVZ en Reik zijn met e-health platform Jouw Omgeving een samenwerkingsverband aangegaan in het nieuwe Expertisenetwerk...
10 juli 2017
10 jul 2017 - Gezond & Zeker Kennisdag

Op 30 oktober vindt in het NBC Nieuwegein de 14e Gezond & Zeker Kennisdag plaats. Dit jaar met ook een speciaal leerzaam en enthousiasmerend...
10 juli 2017
7 jul 2017 - Voorlopige kaderbrief Wlz 2018

De kaderbrief Wlz met het voorlopige kader 2018 en het aangepaste kader 2017 is op 7 juli eindelijk gepubliceerd. Voor 2017 stelt de...
7 juli 2017
7 jul 2017 - Van Rijn informeert Tweede Kamer over Kwaliteitsagenda

Staatssecretaris van Rijn heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg en gaat...
7 juli 2017
7 jul 2017 - Indienen nieuwe cliëntervaringsinstrumenten

Voor het meten van de cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader) maken instellingen gebruik van een waaier van...
7 juli 2017
7 jul 2017 - Kleine wijziging model klokkenluidersregeling

In de model klokkenluidersregeling van de BoZ heeft in artikel 3.1. een kleine wijziging plaatsgevonden. De melding van een misstand in...
7 juli 2017
6 jul 2017 - Help de brandveiligheid van zorginstellingen te verbeteren!

Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland werken samen aan het programma De Zorg Brandveilig om zorginstellingen te ondersteunen een...
6 juli 2017
6 jul 2017 - Samen sterk voor kwaliteit

3 juli is www.samensterkvoorkwaliteit.nl gestart. Centraal op dit platform staat de dialoog tussen mensen met een beperking, hun familie en hun...
6 juli 2017
5 jul 2017 - Samenvatting kwaliteitskader beschikbaar

Na de publicatie van het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022’ is nu ook een samenvatting van dit kerndocument verschenen (zie bijlage).
5 juli 2017
5 jul 2017 - Goed leven voor Charlotte en Dennis

De activiteiten overdag werden gevarieerder en dat zorgde voor meer alertheid en een beter contact met de wereld om hen heen. Dat zijn enkele van...
5 juli 2017
5 jul 2017 - VGN ontvangt subsidie uitwerking kwaliteitsagenda

Het ministerie van VWS heeft de VGN subsidie toegekend voor een aantal activiteiten, waarmee we een bijdrage gaan leveren aan de uitvoering van de...
5 juli 2017
5 jul 2017 - Overheid krijgt een quotum voor de banenafspraak

De werkgevers en de overheid hebben afgesproken om 125.000 banen te creëren voor mensen met beperkingen. In 2026 moet dit aantal extra banen zijn...
5 juli 2017
4 jul 2017 - Bijeenkomsten kwaliteitsrapport & visitatie

De VGN organiseert in het najaar zes regionale bijeenkomsten over ‘Kwaliteitsrapport & visitatie'. 
4 juli 2017
4 jul 2017 - Webinar “Veranderen in vijf stappen” nu online

Op 3 juli is het derde en laatste Webinar van de masterclass Strategisch arbeidsmarkt uitgezonden. Deze keer stond het vraagstuk centraal hoe je...
4 juli 2017
3 jul 2017 - Gouden Prokkels 2017 uitgereikt

Vrijdag 30 juni zijn in Utrecht de Gouden Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen...
3 juli 2017
3 jul 2017 - Regisseur voor mensen met verward gedrag

Elke gemeente moet een regisseur hebben die ingrijpt als verschillende partijen niet meer weten hoe te handelen bij mensen met verward gedrag die...
3 juli 2017
30 jun 2017 - Nog geen uitsluitsel over woonplaatsbeginsel in zorginkoop

Op 30 juni hebben de zorgkantoren hun Nota van Inlichtingen (NvI) gepubliceerd met antwoorden op de vragen en bezwaren die gesteld zijn over het...
30 juni 2017
30 jun 2017 - Integrale tarieven gepubliceerd: NHC’s dalen in 2018 enkele procenten

De NZa heeft de beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de tarieven voor de NHC’s (wisselend per ZZP) gemiddeld zo’n 2 à 3%...
30 juni 2017
30 jun 2017 - NZa publiceert beleidsregels 2018

De NZa heeft op 29 juni jl. de beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. In de circulaire (bijlage) vindt u een uitgebreid overzicht van de...
30 juni 2017
29 jun 2017 - Bouw mee aan het nieuwe Kennisplein Gehandicaptensector

Nog dit jaar staat de vernieuwde website voor het Kennisplein Gehandicaptensector online, die praktischer en overzichtelijker zal zijn. De bouwers...
29 juni 2017
29 jun 2017 - Vrij leven in een beschermde omgeving - Symposium Dichterbij over ernstig...

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) gedijen in een meer beschermde omgeving. Dat bleek vrijdag...
29 juni 2017
29 jun 2017 - Persoonlijke verzorging voor kinderen met een beperking

Op dit moment is er in de praktijk onduidelijkheid uit welk stelsel de persoonlijke verzorging voor kinderen met somatische problematiek of een...
29 juni 2017