twitter nl gb
 
 
 

Maartje van der Rijt

M. van der Rijt
Titel
drs.
Voornaam
Maartje
Tussenvoegsel
van der
Achternaam
Rijt
Voorletters
M.
Geslacht
Vrouw
E-mail
Functie
projectleider Jeugd, senior beleidsmedewerker
Organisatie
Mobiel telefoonnummer
06 - 1320 4365
 
Adres
Oudlaan 4
Postcode
3515 GA
Plaats
Utrecht

Lid van de community's

Communicatienetwerk (285 groepsleden)
P&O netwerk (131 groepsleden)
Artikelen
18-12-2014 - Handreiking 'Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams' over...
10-12-2014 - Aanpassing bevoegdheden gezinsvoogd/zorgaanbieder in nieuwe...
02-12-2014 - Professionals in jeugdhulp kunnen voorlopig zonder...
02-12-2014 - Kwaliteitskader Jeugd; leidraad voor het toepassen van de...
18-11-2014 - Kamerbrief over omissie Jeugdwet registratietermijn
11-11-2014 - Handleiding gegevensoverdracht jeugd
29-10-2014 - Wat betekent het extra Wlz-overgangsrecht voor 'groep 3b'...
29-10-2014 - Wat betekent het extra Wlz-overgangsrecht voor 'groep 3b'...
24-10-2014 - Brief VWS over extra overgangsrecht Wlz voor zorgaanbieders
20-10-2014 - Afspraken over een aantal vormen van specialistische jeugdhulp
20-10-2014 - Gegevensoverdracht in verband met start jeugdwet
10-10-2014 - Kinderdienstencentra; het effect van de Jeugdwet en Wlz
07-10-2014 - 'Vergeten groep' eindelijk in de Wet langdurige zorg
07-10-2014 - Vijf VGN-organisaties in top 10 beste zorgwerkgevers
18-09-2014 - Ouders en ketenpartners luiden noodklok over continuïteit...
10-09-2014 - Na noodsignaal nog steeds geen oplossing voor vergeten groep
01-09-2014 - Teksten nieuwe competentieprofielen Jeugd en EVB+
07-08-2014 - Aan de bel voor een vergeten groep kwetsbare mensen
01-08-2014 - Handreiking: PGB in Wmo en Jeugdwet (herziene versie)
07-07-2014 - Terugblik op Praktijknetwerk 'Medische zorg. Goed georganiseerd.'
20-06-2014 - Update Vektis-cijfers Jeugd-AWBZ voor gemeenten beschikbaar
03-06-2014 - Factsheet VNG over kwaliteitseisen in de Jeugdwet
30-05-2014 - Meicirculaire met definitieve budget voor jeugdhulp
27-05-2014 - E-zine Jeugd: Zorg en onderwijs
26-05-2014 - VGN-factsheet 'Bekostigingsmodellen'
05-03-2014 - Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd presenteert derde...
11-02-2014 - Branches pleiten voor continuïteit van zorg voor jeugd
30-01-2014 - VGN vraagt opnieuw om duidelijkheid voor KDC's
30-01-2014 - VOBC en VGN vragen om specifieke maatregelen voor 1000...
20-01-2014 - VGN vraagt om duidelijkheid voor jeugd met een beperking
Bekijk alles