twitter
 
 
 

Een jongeman met een verstandelijke beperking kijkt in de camera. Achter hem zit een jonge vrouw die hem glimlachend toekijkt.

Laatst toegevoegd

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft het implementatieplan voor het VN Verdrag inzake de rechten vanpersonen met een handicap vandaag...
29 maart 2017
De dvd Baas van het gesprek geeft een impressie van vier varianten van gesprekken over seksueel grensoverschrijdend gedrag met zowel pleger als...
17 maart 2017
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) organiseert op 23 maart een lezing over mensen met een beperking: Welke invloed heeft een...
28 februari 2017
Het programma LACCS heeft vermoedelijk een positief effect op het leven van mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Dit is de conclusie...
24 februari 2017
De VGN houdt op 18 april een oogst/start bijeenkomst over het project ‘Ouderen in het vizier’, waarbij de eerste fase wordt afgerond en meteen...
21 februari 2017
14 februari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel verplichte ggz (Wvggz) aangenomen. Via dit wetsvoorstel worden ook wijzigingen in het...
14 februari 2017