twitter
 
 
 

Een jongeman met een verstandelijke beperking kijkt in de camera. Achter hem zit een jonge vrouw die hem glimlachend toekijkt.

Laatst toegevoegd

De activiteiten overdag werden gevarieerder en dat zorgde voor meer alertheid en een beter contact met de wereld om hen heen. Dat zijn enkele van...
5 juli 2017
Vrijdag 30 juni zijn in Utrecht de Gouden Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen...
3 juli 2017
De VGN maakt een informatie factsheet over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met daarbij een stappenplan. Vanaf 25 mei...
27 juni 2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft bij acht instellingen de zorg aan cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB)...
26 juni 2017
Bij het Expertisecentrum EMB is wetenschappelijke kennis en expertise over de ondersteuning aan mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en...
13 juni 2017
  De VGN heeft de Eerste Kamer in een brief laten weten dat de Wet zorg en dwang (Wzd), mede na alle wijzigingen vanwege de harmonisatie,...
12 juni 2017