twitter
 
 
 

De VGN vindt dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als alle anderen. Zodat ze volop in de samenleving kunnen meedraaien. Verder verdienen ze het blijvend recht op zorg en ondersteuning. De regelgeving zou simpeler moeten zijn, waardoor het voor werkgevers in de zorg makkelijker wordt om te ondernemen met een marktconform arbeidsmarktbeleid.

Laatst toegevoegd

Het doel van deze handreiking is inzicht geven in hoe de gemeente formele samenwerkingsrelaties met aanbieders kan vormgegeven onder de...
16 oktober 2017
U kunt zich hieronder aanmelden voor de bijeenkomst ‘Drie jaar sociaal domein' op woensdag 29 november in de Colour Kitchen. Tijdens deze...
16 oktober 2017
De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te...
3 augustus 2017
De meicirculaire gemeentefonds 2017 geeft aan wat de wijzigingen zijn in de budgetten die gemeenten ontvangen in 2017, 2018 en verder. Belangrijk...
1 juni 2017
Er gaat nog steeds te veel tijd en energie naar inkoopprocessen en administratieve zaken. Tijd en energie die daarmee niet besteed kan worden aan...
14 maart 2017
In het staatsblad is de AMvB gepubliceerd die extra regels stelt om de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de Wmo te waarborgen. Deze AMvB...
8 maart 2017