twitter
 
 
 

De VGN vindt dat mensen met een beperking dezelfde kansen moeten krijgen als alle anderen. Zodat ze volop in de samenleving kunnen meedraaien. Verder verdienen ze het blijvend recht op zorg en ondersteuning. De regelgeving zou simpeler moeten zijn, waardoor het voor werkgevers in de zorg makkelijker wordt om te ondernemen met een marktconform arbeidsmarktbeleid.

Laatst toegevoegd

Er gaat nog steeds te veel tijd en energie naar inkoopprocessen en administratieve zaken. Tijd en energie die daarmee niet besteed kan worden aan...
14 maart 2017
Het Nederlands Jeugdinstituut en Divosa initiëren op 15 mei bij de gemeente Emmen een learn and share over doorlopende ondersteuning voor...
13 maart 2017
Werkt u in het sociaal domein en houdt u zich bezig met de ondersteuning van jongeren? Bijvoorbeeld als jeugdhulpverlener, generalist,...
13 maart 2017
In het staatsblad is de AMvB gepubliceerd die extra regels stelt om de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de Wmo te waarborgen. Deze AMvB...
8 maart 2017
De staatssecretaris van VWS stelt met ingang van 1 april 2017 het gebruik van de SVB-modelzorgovereenkomst verplicht voor PGB-houders. Een...
21 februari 2017
Op 1 februari debatteerde de Kamer met staatssecretaris van Rijn over de Wmo, wijkverpleging en palliatieve zorg. Alhoewel er veel goed gaat in...
1 februari 2017