twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

Onlangs heeft de VGN samen met de Consumentenbond en Ieder(in) besloten een doorstart te maken met de ontwikkeling van tweezijdige algemene...
26 juli 2017
In de afgelopen jaren heeft de VGN steeds gepleit voor een apart afwegingskader Wlz voor kinderen. Dit naar aanleiding van signalen dat de toegang...
18 juli 2017
Afgelopen week heeft de VGN de noodklok geluid voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking (EMB). In een brandbrief aan VWS verzoekt de...
18 juli 2017
Het adviestraject over de positionering van behandeling in de Wlz van het Zorginstituut is eindelijk een stap verder. Een aangepast systeemadvies...
17 juli 2017
Vanuit het overgangsrecht uit de AWBZ hebben ruim 7000 cliënten een indicatie voortgezet verblijf op basis van een ZZP GGZ-B gekregen. Deze...
17 juli 2017
ZN heeft op 14 juli een Nadere Nota van Inlichtingen gepubliceerd met daarin aangepast beleid over het woonplaatsbeginsel en logeren voor de Wlz...
17 juli 2017

Themabeheerder(s)