twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

Met het oog op de zorginkoop 2018 heeft de VGN bij de zorgkantoren aandacht gevraagd voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB)....
2 november 2017
Op basis van de begroting die met Prinsjesdag is gepresenteerd, heeft staatssecretaris van Rijn het definitieve budgettair kader voor 2018...
26 oktober 2017
Zorginstituut Nederland  (ZINL) heeft op 27 september eindelijk het lang verwachte advies over de positionering van behandeling in de Wlz naar de...
6 oktober 2017
De staatssecretaris heeft naar aanleiding van het augustus advies van de NZa besloten het budgettair kader Wlz 2017 met nog eens €50 miljoen op...
29 september 2017
Per 15 september 2017 versterkt Peter Staal de Raad van Commissarissen (RvC) van zorgorganisatie DeSeizoenen. De heer Staal is antroposofisch...
20 september 2017
De NZa heeft een nieuw verdeelmodel ontwikkeld voor de verdeling van het Wlz kader over de regio’s. Dit verdeelmodel is gebaseerd op de...
19 september 2017

Themabeheerder(s)