twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

Per 15 september 2017 versterkt Peter Staal de Raad van Commissarissen (RvC) van zorgorganisatie DeSeizoenen. De heer Staal is antroposofisch...
20 september 2017
De NZa heeft een nieuw verdeelmodel ontwikkeld voor de verdeling van het Wlz kader over de regio’s. Dit verdeelmodel is gebaseerd op de...
19 september 2017
De handreiking mondzorg die sinds 1 juli 2017 geldt, is op 2 punten gewijzigd. Dit betreft de volgende 2 zaken:   Mondzorgprofessionals in...
11 september 2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (de inspectie) brengt in het najaar enkele verkennende bezoeken aan grote zorginstellingen, waaronder...
11 september 2017
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start in september weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg. Op basis van...
21 augustus 2017
Aanbieders in de langdurige ontvangen van de NZa deze week een brief (zie bijlage) over de start en uitvoering van het onderzoek naar de kosten...
11 augustus 2017

Themabeheerder(s)