twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

De zorgkantoren hebben in hun contouren inkoopbeleid 2018 aangegeven dat zij het tarief regionaal vaststellen en toch niet tot overeenstemming...
29 mei 2017
Nog twee weken - tot 1 juni 2017 - kunnen er aanvragen ingediend worden voor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb. Aanvragen kunnen worden...
17 mei 2017
Het experiment persoonsvolgende zorg is gestart in Rotterdam en we beginnen zicht te krijgen op hoe de klantreis binnen de gehandicaptenzorg er...
16 mei 2017
Woensdag 31 mei 2017 staat op de agenda van het algemeen overleg gehandicaptenzorg ook het onderwerp maatwerk in de Wlz. De reactie die...
16 mei 2017
Hoe kan de vraag van de cliënt centraal staan? Hoe kan de vraag van de cliënt verhelderd worden? Welke ondersteuning is wenselijk voor een...
16 mei 2017
De staatssecretaris heeft een nieuwe voortgangsrapportage Wlz gepubliceerd. Hierin geeft hij een overzicht van de ontwikkelingen in de Wlz en de...
16 mei 2017

Themabeheerder(s)