twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

Bij de overgang van huishoudelijke hulp van gemeenten naar zorgkantoren, per 1 april, zijn er cliënten die te maken krijgen met een teruggang in...
30 maart 2017
Verschillende media hebben in de afgelopen dagen aandacht besteed aan moeilijk plaatsbare kinderen met een verstandelijke beperking en...
29 maart 2017
De NZa heeft twee rapporten (bijlagen) uitgebracht, waaruit blijkt dat de Wlz-uitvoerders en zorgkantoren nog flinke verbeterslagen moeten maken...
29 maart 2017
De modelovereenkomst voor zorg- en dienstverlening Wlz van de VGN kon u zowel voor het leveren van Wlz-zorg in natura als op titel van een...
28 maart 2017
De staatssecretaris heeft besloten om de aanspraak schoonmaak in de Wlz te verbreden tot huishoudelijke hulp. Hierdoor vallen meer activiteiten...
13 maart 2017
De afgelopen periode liepen aanbieders tegen problemen aan bij het maken van productie-afspraken rond logeren en dagbesteding. De VGN heeft in...
13 maart 2017

Themabeheerder(s)