twitter
 
 
 

De VGN werkt aan deze pagina. In dit thema vindt u binnenkort meer informatie over medewerkersveiligheid.

Inspectie SZW meer »
Veel medewerkers in de zorg zijn tevreden over de inhoud van hun werk. Tegelijkertijd hebben ze te maken een stijgende werkdruk en onveiligheid...
8 juli 2016
De Inspectie SZW gaat vanaf half februari herinspecties houden bij instellingen in de sector zorg en welzijn. De herinspecties vinden plaats bij...
24 februari 2015
Op 8 juli 2014 heeft de Inspectie SZW de factsheet 'Hollen en stilstaan bij werkdruk' gepubliceerd. In deze factsheet zijn de inspectieresultaten...
8 juli 2014
De beheersing van arbeidsrisico’s in de sector Zorg en Welzijn is licht verbeterd. Zo is er meer aandacht voor de aanpak van agressie in de...
10 juli 2013
Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving in gegaan. Hierbij gaat om wijzigingen in de sociale...
27 februari 2013
Werkgevers hoeven niet te wachten tot de arbeidsinspecteur zich bij de receptie meldt. Ze kunnen met het kritisch oog van een inspecteur in hun...
7 december 2012
Agressie en geweld meer »
Veilig werken in de Gehandicaptenzorg, wat betekent dat voor mij en mijn cliënt? Deze vraag staat centraal tijdens het begeleiderscongres...
10 januari 2017
In hun dagelijkse werk kunnen (jeugd)zorgmedewerkers te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten, hun familieleden of anderen. Het is dus...
9 januari 2017
De allerlaatste nieuwsbrief, want actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ stopt. Maar de aanpak van agressie houdt natuurlijk niet op. Daarom...
22 december 2016
Op huisbezoek heb je te maken met onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op je veiligheid. Dat vraagt om een andere benadering als het gaat...
22 december 2016
Op 28 november 2016 werd het congres ‘Wees duidelijk over agressie’ georganiseerd bij CineMec in Ede. Een uniek congres dat ruim 500...
13 december 2016
Weer een volle najaarsagenda! Ben je nog niet ingeschreven voor het congres ‘Wees duidelijk over agressie’ van 28 november? Wees er dan snel...
3 november 2016
Fysieke belasting meer »
Steeds meer zorgverleners hebben een smartphone of tablet. Een goede reden voor GoedGebruik, een Zorg voor Beter-project, om een app te...
29 juni 2012
Zelfredzaamheid is een groot goed. Hoe meer de cliënt zelf kan, hoe groter zijn welbevinden. Bijkomend voordeel is dat de zorgverlener minder...
24 november 2011
Onderzoeker Hanneke Knibbe heeft de prestigieuze Bernice Owen Award uitgereikt gekregen aan de Universiteit van South Florida. Zij is daarmee de...
7 april 2010
Werkdruk meer »
Dit is de slogan van de landelijke campagne tegen werkstress. Uit onderzoek blijkt dat  1 of de 8 werknemers  last heeft van stress op het werk....
5 november 2014
In deze rubriek vindt u voorbeelden en best practices uit de gehandicaptenzorg rond werkdruk en psychische belasting. U wordt van harte...
29 juli 2005
Biologische agentia meer »
Om medewerkers te trainen voor de uitvoering van de Griepvaccinatie heeft SPNG de e-learning module ‘Griepvaccinatie in de praktijk’...
20 oktober 2016
De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg bekostigt de vaccinatie van Hepatitis B van stagiaires in de zorg. In 2015 zijn er een aantal...
13 augustus 2015
Medewerkers in de directe zorg kunnen in aanraking komen met gebeurtenissen waarbij niet-intacte huid of slijmvliezen (mond, neus, oren) worden...
27 juli 2015
Sinds kort is Prikpunt onderdeel geworden van Vaccinatiezorg. Deze nieuwe samenwerking heeft echter geen gevolgen voor de dienstverlening die u...
23 augustus 2013
De VGN heeft een overeenkomst met PreventCare afgesloten voor de risicobeoordeling en snelle opvolging van prik-, bijt- spat of snij-incidenten....
31 oktober 2012
InteraktContour is als lid van de VGN een best practice instelling op het gebied van hepatitis B-vaccinatiebeleid. De instelling heeft namelijk...
13 juli 2011
Ziekteverzuim 2016 meer »
Het verzuimpercentage in de gehandicaptenzorg is gestegen van 5,50% in 2015 naar 5,66% in 2016. Daarmee is het ziekteverzuim terug op het niveau...
1 maart 2017
Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is sinds 2015 langzaam aan het stijgen. Ook in het tweede kwartaal is het verzuim 5,32% gestegen. Al is...
15 augustus 2016
Ziekteverzuim 2015 meer »
In de zorgbranche is er opnieuw een stijging van het langdurig verzuim te zien. In het eerste kwartaal van 2016 is het percentage langdurig zieken...
20 juni 2016
Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is in 2015 met bijna een half procent gestegen tot 5,5%. In 2014 bedroeg het ziekteverzuim nog 5,02%....
22 maart 2016
Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 weer een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW voor subsidie om...
19 augustus 2015
Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal 2015 is met 0,52% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Dit blijkt uit de...
19 augustus 2015
Als u en uw werknemer constateren dat herplaatsing in uw eigen organisatie definitief of binnen afzienbare tijd geen structurele mogelijkheden...
28 maart 2012
Ziekteverzuim 2014 meer »
Het ziekteverzuim is in 2014 met 0,04% gedaald tot 5,02%. Dit blijkt uit de Jaarmonitor 2014 van Vernet. De gestage daling van het ziekteverzuim...
8 april 2015
Om ook voor de toekomst tot de best mogelijke verzuimberekening te komen, gaat Vernet in 2012 stagiaires van de BOL-variant standaard in haar...
4 april 2012
Overig meer »
Medewerkers in de zorgen werken nog wel eens op onregelmatige tijden, draaien soms nachtdiensten en maken stressvolle situaties mee. Speciaal voor...
17 februari 2012
Har Pluijmakers, preventiecoördinator bij VGN-instelling Pergamijn, is winnaar van de ArboAward 2011. De ArboAward is een prijs voor medewerkers...
23 november 2011
De arbocatalogus Profijt van Arbobeleid heeft een grote bekendheid onder arbocoördinatoren en OR-leden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Bureau...
4 november 2011
In de afgelopen tijd hebben arbocoördinatoren regelmatig bij de VGN aangegeven dat zij met elkaar van gedachten willen wisselen over hun actuele...
24 maart 2011
Stichting de Leite heeft onlangs het deelproject Machineveiligheidskaarten afgerond. Dit is een onderdeel van het totale machineveiligheidsbeleid...
28 juni 2006
Overig meer »
Mantelzorgers zijn vaker en langer ziek. Vijftien procent van de intensieve mantelzorgers oordeelde na twee jaar negatiever over de eigen...
31 maart 2015
Jaarlijks krijgen circa veertigduizend werknemers kanker. De kans op overleving wordt steeds groter. Ook kunnen steeds meer mensen met kanker aan...
29 juli 2011