twitter
 
 
 

De VGN werkt aan deze pagina. In dit thema vindt u binnenkort meer informatie over medewerkersveiligheid.

Inspectie SZW meer »
Veel medewerkers in de zorg zijn tevreden over de inhoud van hun werk. Tegelijkertijd hebben ze te maken een stijgende werkdruk en onveiligheid...
8 juli 2016
De Inspectie SZW gaat vanaf half februari herinspecties houden bij instellingen in de sector zorg en welzijn. De herinspecties vinden plaats bij...
24 februari 2015
Op 8 juli 2014 heeft de Inspectie SZW de factsheet 'Hollen en stilstaan bij werkdruk' gepubliceerd. In deze factsheet zijn de inspectieresultaten...
8 juli 2014
De beheersing van arbeidsrisico’s in de sector Zorg en Welzijn is licht verbeterd. Zo is er meer aandacht voor de aanpak van agressie in de...
10 juli 2013
Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving in gegaan. Hierbij gaat om wijzigingen in de sociale...
27 februari 2013
Werkgevers hoeven niet te wachten tot de arbeidsinspecteur zich bij de receptie meldt. Ze kunnen met het kritisch oog van een inspecteur in hun...
7 december 2012
Agressie en geweld meer »
Als professional in de gehandicaptenzorg sta je soms voor lastige keuzes. Kies je voor je eigen veiligheid of voor goede zorg voor je cliënt?...
31 oktober 2017
Als professional in de gehandicaptenzorg sta je soms voor lastige keuzes. Kies je voor je eigen veiligheid of voor goede zorg voor je cliënt?...
22 augustus 2017
In hun dagelijkse werk kunnen (jeugd)zorgmedewerkers te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten, hun familieleden of anderen. Het is dus...
9 januari 2017
De allerlaatste nieuwsbrief, want actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ stopt. Maar de aanpak van agressie houdt natuurlijk niet op. Daarom...
22 december 2016
Op huisbezoek heb je te maken met onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op je veiligheid. Dat vraagt om een andere benadering als het gaat...
22 december 2016
Op 28 november 2016 werd het congres ‘Wees duidelijk over agressie’ georganiseerd bij CineMec in Ede. Een uniek congres dat ruim 500...
13 december 2016
Fysieke belasting meer »
Steeds meer zorgverleners hebben een smartphone of tablet. Een goede reden voor GoedGebruik, een Zorg voor Beter-project, om een app te...
29 juni 2012
Werkdruk meer »
Van 13 tot en met 16 november 2017 wordt de 4e Week van de Werkstress georganiseerd.  Werkdruk hoeft op zich geen probleem te zijn. Maar als je...
10 november 2017
Met het project Leren en Versterken (LEV) heeft Cello de Nationale HR Zorg Award 2017 gewonnen. Een prijs voor het beste idee voor meer...
16 oktober 2017
Hoe heilig is veilig werken in de gehandicaptenzorg? Wat betekent veilig werken voor mij en mijn cliënt? Ruim honderd begeleiders kwamen op 30...
31 maart 2017
Dit is de slogan van de landelijke campagne tegen werkstress. Uit onderzoek blijkt dat  1 of de 8 werknemers  last heeft van stress op het werk....
5 november 2014
Biologische agentia meer »
De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg bekostigt de vaccinatie van Hepatitis B van stagiaires in de zorg. In 2015 zijn er een aantal...
13 augustus 2015
Medewerkers in de directe zorg kunnen in aanraking komen met gebeurtenissen waarbij niet-intacte huid of slijmvliezen (mond, neus, oren) worden...
27 juli 2015
Sinds kort is Prikpunt onderdeel geworden van Vaccinatiezorg. Deze nieuwe samenwerking heeft echter geen gevolgen voor de dienstverlening die u...
23 augustus 2013
Ook voor het jaar 2011 heeft de VGN een raamovereenkomst afgesloten met het Centrum Infectiepreventie van KeurCompany. Hierdoor kunnen leden zich...
6 december 2010
Ziekteverzuim 2016 meer »
Het verzuimpercentage in de gehandicaptenzorg is gestegen van 5,50% in 2015 naar 5,66% in 2016. Daarmee is het ziekteverzuim terug op het niveau...
1 maart 2017
Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is sinds 2015 langzaam aan het stijgen. Ook in het tweede kwartaal is het verzuim 5,32% gestegen. Al is...
15 augustus 2016
Ziekteverzuim 2015 meer »
In de zorgbranche is er opnieuw een stijging van het langdurig verzuim te zien. In het eerste kwartaal van 2016 is het percentage langdurig zieken...
20 juni 2016
Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is in 2015 met bijna een half procent gestegen tot 5,5%. In 2014 bedroeg het ziekteverzuim nog 5,02%....
22 maart 2016
Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 weer een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW voor subsidie om...
19 augustus 2015
Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal 2015 is met 0,52% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Dit blijkt uit de...
19 augustus 2015
Ziekteverzuim 2014 meer »
Het ziekteverzuim is in 2014 met 0,04% gedaald tot 5,02%. Dit blijkt uit de Jaarmonitor 2014 van Vernet. De gestage daling van het ziekteverzuim...
8 april 2015
Overig meer »
Mantelzorgers zijn vaker en langer ziek. Vijftien procent van de intensieve mantelzorgers oordeelde na twee jaar negatiever over de eigen...
31 maart 2015
Jaarlijks krijgen circa veertigduizend werknemers kanker. De kans op overleving wordt steeds groter. Ook kunnen steeds meer mensen met kanker aan...
29 juli 2011