twitter
 
 
 

De VGN werkt aan deze pagina.

Laatst toegevoegd

Voor de afsluiting van boekjaar 2017 zijn er nieuwe versies van de Model Productieverantwoording Wmo en Model Productieverantwoording Jeugdwet...
14 september 2017
Om administratieve lasten te beperken maken gemeenten en aanbieders gebruik van de landelijke standaardproductcodes voor Wmo en jeugdhulp....
10 juli 2017
Zorginstituut Nederland heeft op 3 juli 2017 de definitieve specificaties gepubliceerd van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2...
10 juli 2017
Sinds de decentralisatie is de (standaard) gegevensuitwisseling in de keten met gemeenten van steeds groter belang. Gezien de ontwikkelingen...
29 mei 2017
Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden 25% van hun tijd aan administratieve taken, blijkt uit onderzoek. Kostbare tijd, die zij liever...
31 januari 2017
Administratieve processen binnen het sociaal domein zijn per gemeente vaak anders ingericht. Gemeenten werken samen met zorgaanbieders in het...
31 januari 2017