twitter
 
 
 

De VGN werkt aan deze pagina.

Laatst toegevoegd

Sinds de decentralisatie is de (standaard) gegevensuitwisseling in de keten met gemeenten van steeds groter belang. Gezien de ontwikkelingen...
29 mei 2017
Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden 25% van hun tijd aan administratieve taken, blijkt uit onderzoek. Kostbare tijd, die zij liever...
31 januari 2017
Administratieve processen binnen het sociaal domein zijn per gemeente vaak anders ingericht. Gemeenten werken samen met zorgaanbieders in het...
31 januari 2017
Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder die voor kleinschalige zorgondernemers de administratieve afhandeling van de zorg regelt. Vanaf de...
31 januari 2017
Twaalf Groninger Ommelander gemeenten kopen sinds 2015 samen Wmo-zorg in. De administratieve afhandeling daarvan, inclusief het factureren, doen...
20 december 2016
De Stuurgroep iWlz heeft recent besloten om een programma te starten dat is gericht op het verbeteren van de informatievoorziening onder de Wet...
16 december 2016