twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Op 15 december heeft de Tweede Kamer tijdens een Algemeen overleg doorgesproken over de intensieve kindzorg. Een belangrijk punt tijdens dit...
16 december 2016
De VGN krijgt vragen van leden over de juiste verwijzing naar de Geschillencommissie  Gehandicaptenzorg, die zij bijvoorbeeld in hun...
15 december 2016
Uiterlijk op 1 januari 2017 moet u als zorgaanbieder aangesloten zijn bij een wettelijk erkende geschilleninstantie op grond van de Wet kwaliteit...
6 december 2016
Het Zorginstituut heeft op verzoek van VWS de vraag onderzocht of extramurale behandeling (van voorheen de AWBZ) kan worden overgeheveld naar de...
15 november 2016
De Tweede Kamer (TK) heeft op 14 september het wetsvoorstel wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband...
19 september 2016
De VGN heeft een nieuwe modelovereenkomst voor het uitbesteden van zorg (onderaanneming) laten opstellen. Het model kunt u gebruiken voor...
18 augustus 2016