twitter
 
 
 

Elke Nederlander is verzekerd voor zorgkosten via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt hoe groot de aanspraak van mensen op zorg mag zijn en stelt op aanvraag een indicatie vast. Cliënten kunnen vervolgens kiezen voor zorg-in-natura of voor persoonsgebonden budget (PGB).

Cliënt en begeleider schillen aardappels terwijl ze met elkaar in gesprek zijn.

Laatst toegevoegd

De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon hebben samen nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG...
9 maart 2017
In vervolg op het Algemeen Overleg over doelgroepenvervoer waarover wij eerder berichtten, heeft op 22 februari jl. een Verslag Algemeen Overleg...
28 februari 2017
Op 16 februari was het Algemeen Overleg doelgroepenvervoer. Vanuit de VGN is met een brief (zie bijlage) aan de leden van de Vaste Kamercommissie...
17 februari 2017
Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer voor taxi- en zorgvervoer (KNV-taxi), heeft samen met de cliëntenbelangenorganisaties...
17 februari 2017
Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben op 14 februari 2017 gereageerd op het advies van het Zorginstituut over de overheveling van...
17 februari 2017
Door bezuinigingen op vervoer van en naar dagbesteding krijgen gehandicapten steeds vaker te maken met onacceptabele situaties. Tegelijkertijd...
15 januari 2017

Themabeheerder(s)