twitter nl gb
 
 
 
332 resultaten gevonden met 'akkoord'
sorteer op: relevantie / datum
 1. De CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 is vanaf nu in PDF beschikbaar. Ook het CAO-boekje is gedrukt en te bestellen.

  22 mei 2014 - door I. Wichink Kruit

 2. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntrechten zorg in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van...

  10 december 2013 - door G.H. Hut-Modderkolk

 3. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en MEE Nederland hebben samen met de vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg met een looptijd tot 1...

  4 maart 2014 - door I. Wichink Kruit

 4. ...Met het Mondriaan-akkoord is de voorgestelde nullijn voor de loonontwikkeling in de zorgsector van tafel. In het akkoord wordt nog geen uitspraak gedaan over de voorgenomen...

  12 april 2013 - door R.A.A.H. Toonen

 5. ... rijksinstellingen en de private instellingen. Met dit akkoord wordt geïnvesteerd in een gezamenlijke agenda waarmee de zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar blijven....

  22 maart 2013 - door J. Huizinga

 6. ... Met deze begroting wordt in 2013 het begrotingstekort teruggebracht tot drie procent. Nederland voldoet hiermee aan de eisen van de EU en haalt met het bereikte akkoord ook de...

  27 april 2012 - door R.A.A.H. Toonen

 7. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Beginselenwet zorginstellingen. Doel van de...

  23 mei 2011 - door I. Wichink Kruit

 8. 27 juli 2006 - door G.A.M. van der Veen

 9. Dinsdag heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Dit voorstel regelt hoe de gemaakte...

  16 december 2014 - door G.A.M. van der Veen

 10. Het wetsvoorstel dat de Ziektewet en enkele andere wetten ter vermindering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters wijzigt, is gisteren aangenomen door de...

  3 oktober 2012 - door R Wouters