Achtergrondartikelen

Actueel
  1. Het landelijke onderzoeksprogramma naar mensen met een verstandelijke beperking loopt ten einde. De samenwerking tussen universiteiten en zorginstellingen is goed bevallen. Beide partijen pleiten voor voortzetting van de samenwerking. Dat zeggen onderzoekers en bestuurders van zorginstellingen in Markant van oktober 2012.

  2. Het landelijke onderzoeksprogramma naar mensen met een verstandelijke beperking loopt ten einde. De samenwerking tussen universiteiten en zorginstellingen is goed bevallen. Maar hoe kan dat wat is opgebouwd in de toekomst worden voortgezet?

  3. Diana Delnoij gaat het nieuwe Kwaliteitsinstituut leiden dat beroepsgroepen in de zorg ondersteunt bij het opstellen van kwaliteitscriteria. Ze wil het perspectief van de cliënt centraal stellen. ‘Teveel mensen hebben er last van dat de zorg niet goed aansluit bij hun behoeften.’

  4. In het Activiteitencentrum Druten van Pluryn vonden cliënten dat het tijd werd om het anders te doen. Geen verschillen tussen begeleiders en cliënten en meer samenwerking met mensen uit het dorp. Deze maand openen ze activeringscentrum JaDoen!

  5. Twee initiatieven helpen de gehandicaptenzorg van vandaag om zich te spiegelen aan hoe het vroeger was. De geschiedenis van het vakgebied wordt ontsloten op internet.

  6. Gehandicaptenzorgorganisatie Pergamijn staat onder verscherpt Inspectietoezicht dankzij een eigen melding. De Raad van Bestuur zag dat er iets moest veranderen in de situatie van vier cliënten, die langdurig op hun kamer opgesloten zaten. Dat vertellen twee leden van de Raad van Bestuur. Het toezicht werd onlangs met drie maanden verlengd. ‘Dat is natuurlijk niet prettig, maar we proberen het als een kans te zien’.

  7. In de loop der jaren is in de zorg aan mensen met beperkingen een verzameling van methodieken en benaderingen ontstaan die alle als vertrekpunt de cliënt hebben; diens vragen, wensen, problemen en mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het Eigen Initiatief Model, persoonlijke toekomstplanning, Triple-C, competentiegericht werken en de methodiek Op Eigen Benen. Ook oplossingsgericht werken past in deze verzameling, zo blijkt uit het pas verschenen boek van John Roeden, GZ-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker. De auteur vindt dat de verschillende methodieken elkaar goed aanvullen. Iedere begeleider ‘stelt zijn eigen orkest met favoriete instrumenten samen, het instrument oplossingsgericht werken mengt zich prima in de klankkleur van dat orkest.’ Het boek is een vervolg op het in 2007 verschenen handboek voor psychologen en orthopedagogen. Deze nieuwe versie richt zich vooral op begeleiders.