Achtergrondartikelen

Actueel
  1. Mensen met een verstandelijke beperking vinden het belangrijk dat zij gezien en gewaardeerd worden. Dat blijkt uit als je probeert te kijken vanuit hun perspectief. Handicap Experience ontwikkelde zes balansen om de bewustwording hiervan te vergroten.

  2. Ze zijn nog niet bij iedereen in het vizier, maar dat moet wel gebeuren: ouderen met een verstandelijke beperking. Om dat voor elkaar te krijgen, begint het Kennisplein een speciaal programma, als onderdeel van ‘Gewoon bijzonder’.

  3. Drie auteurs die verbonden zijn of waren aan het ErasmusMC in Rotterdam, hebben een selectie gemaakt uit casuïstiek rondom ethische dilemma’s, die door artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding zijn ingebracht. Maartje Schermer is bijzonder hoogleraar filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens, AVG Frans Ewals was hoofd van de AVG-opleiding, en GZ-psycholoog Marion Weisz adjunctdirecteur van diezelfde opleiding.

  4. Door de meerzorg te richten op groepen in plaats van individuen, ervaren cliënten meer vrijheid. Ook kan er meer worden gedaan aan de coaching van medewerkers. Betrokkenen pleiten ervoor de experimenten met Meerzorg 2.0 een permanente status te geven. ‘Middelen worden efficiënter ingezet en het is goed voor de cliënten.’

  5. De bedoeling

    Achtergrond

    De zorgwereld is volop in beweging, waarbij een groot beroep gedaan wordt op flexibiliteit en creativiteit. Hoewel de effecten in andere sectoren op dit moment indringender zijn, is er geen organisatie in de zorg voor mensen met een beperking die niet bezig is met haar toekomst. Blijkbaar is nietsdoen geen optie.

  6. Zouden jongeren met ernstige meervoudige beperkingen niet puberen? Mooi wel. Maar informatie is er niet over te vinden. Dus schreven twee orthopedagogen van Amerpoort er zelf een boek over. ‘Moet je je voorstellen, dat je je hele leven naar kleutermuziek moet luisteren!’