's Heeren Loo

Bijeenkomst 'Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg'

13:00
17:15
Vierhuis 's Heeren Loo, Apeldoorn
mensen staan achter brandblussers

Op woensdag 18 september 2019 bent u van harte welkom bij de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’. Gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo in Apeldoorn is de gastheer van de bijeenkomst die in het teken staat van praktijkervaringen, samenwerking tussen zorg, brandweer en toezichthouders en de opbrengsten van programma De Zorg Brandveilig.

Omdat er in de zorg specifieke risico’s zijn, zoals risicovol gedrag en een beperkte zelfredzaamheid van cliënten, patiënten en bewoners, is het voldoen aan bestaande wet- en regelgeving geen garantie voor voldoende brandveiligheid. Daarom is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief. 

Leren van de praktijk

Leren van de praktijk is een waardevolle manier om tot nieuwe inzichten te komen als het gaat om brandveiligheid. Daarom deelt good practice ’s Heeren Loo zijn ervaringen met de risicogestuurde aanpak van brandveiligheid op honderden verschillende zorglocaties.

Er is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over praktijksituaties. Tijdens twee workshoprondes wordt een breed palet aan casussen aangeboden die u met mededeelnemers uit zorgorganisaties en veiligheidsregio’s bespreekt. De focus ligt op het leren van situaties, zodat vergelijkbare voorbeelden in de toekomst voorkomen kunnen worden. Ook komt de inzet van instrumenten als BrandWijzer en RAM aan bod en er is speciale aandacht voor de samenwerking tussen zorg, brandweer en toezichthouders.

Opbrengsten 'De zorg brandveilig'

De bijeenkomst wordt georganiseerd door De Zorg Brandveilig. Dit programma stimuleert sinds 2014 de omslag van regelgericht naar risicogestuurd denken en handelen en heeft tal van kennis, ervaringen en instrumenten opgebracht. U ontdekt tijdens deze bijeenkomst wat u direct kunt toepassen in uw zorgorganisatie. Hierbij kunt u denken aan risicoprofielen voor cliënten of patiënten, voorlichtingsmaterialen, maar ook aan innovatieve instrumenten als virtual reality trainingen en de online applicatie BrandWijzer.

Voor wie

Deelname is mogelijk voor iedereen die werkt in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra en voor geïnteresseerden die werken in veiligheidsregio’s. Het programma is vooral interessant voor iedereen die betrokken is bij het thema brandveiligheid, zoals bestuurders, veiligheidscoördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, locatieverantwoordelijken, arbocoördinatoren en zorgmanagers.

Aanmelden 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 september van 13:00 tot 17:15 uur bij Vierhuis ’s Heeren Loo in Apeldoorn. Kijk voor meer informatie over het programma en kosteloos inschrijven op https://www.dezorgbrandveilig.nl/agenda/bijeenkomst-risicogestuurde-brandveiligheid-in-de-zorg

Over de zorg brandveilig

Deze bijeenkomst is een onderdeel van het landelijke programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ), met ondersteuning van het ministerie van VWS. Kijk op www.dezorgbrandveilig.nl voor meer informatie.

Deze pagina is een onderdeel van: