Bijeenkomst visuele stoornissen

10:00
13:00
Oudlaan 4, Utrecht

VGN organiseert op dinsdag 24 september 2019 de bijeenkomst 'Visuele stoornissen' van 10.00 tot 13.00 uur in Utrecht. Het thema is verkenning ‘Hoe screening op en diagnostiek van zintuigstoornissen bij cliënten met verstandelijke beperkingen te verbeteren'. 

Zintuigstoornissen bij cliënten met een verstandelijke beperking worden niet altijd gesignaleerd. Daarnaast wordt de bekostiging van onderzoek en diagnostiek als problematisch ervaren.

Rond de screening op visuele en auditieve stoornissen worden eveneens problemen gesignaleerd, doordat het eigen risico wordt aangesproken door de zorgverzekeraar sinds de financiering vanuit de Zvw plaats vindt. Tenslotte is de vraag wat er nodig is om de screening van gehoor- en visusproblemen – die vanaf 2015 bij de instellingen is neergelegd – het beste uitgevoerd kan worden, want veel instellingen worstelen hiermee.

Om met VGN-leden de problematiek rond de screening op visuele stoornissen goed in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te verkennen wordt er op 24 september een bijeenkomst georganiseerd. 

Voor deze bijeenkomsten worden beleidsadviseurs en managers behandelcentra uitgenodigd van 10-15 VG zorgaanbieders (o.a. leden BAC K&V) evenals een vertegenwoordiging vanuit de ZG-aanbieders die de visuele functie onderzoeken uitvoeren.

Een verkenning van verbetermogelijkheden bij auditieve stoornissen heeft plaatsgevonden op 2 juli.

Aanmelden
U kunt zich via onderstaand aanmeldformulier aanmelden voor deze bijeenkomst.