Projectleiders VeiligPlus-aanpak, deel je ervaringen en tips!

13:00
16:00
VGN, Utrecht

Elk half jaar komen projectleiders van organisaties die de VeiligPlus-aanpak hebben doorlopen of willen doorlopen bij elkaar. Doel is om van elkaar te leren. De laatste bijeenkomst was op 21 maart bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in Utrecht. Dertien projectleiders van acht organisaties deelden ervaringen over het op gang brengen van de dialoog én gaven elkaar praktische tips voor borging. De volgende projectleidersbijeenkomst is op 12 september 2019  bij de VGN in Utrecht. Leer ook van de ervaringen van andere projectleiders en meld je aan.

Terugblik bijeenkomst 21 maart

Om te beginnen stonden de projectleiders stil bij de essentie van de VeiligPlus-aanpak. Ze waren het erover eens dat de aanpak een gestructureerde werkwijze biedt om de dialoog over veilig werken op gang te brengen. Want iedereen vindt de dialoog over veiligheid belangrijk, maar in de hectiek van de dagelijkse praktijk schiet die er vaak bij in. Enige discipline helpt dan, zeker in het begin.

Aanpak op eigen manier

De vier stappen van de aanpak werden nog eens behandeld. Voor sommigen een nuttige herhaling, voor projectleiders die net startten met de aanpak noodzakelijke input. Toen bleek al snel dat iedere organisatie de aanpak op zijn eigen manier toepast. Dat is ook wat Stichting IZZ, die de methode onder de VeiligPlus-aanpak ontwikkelde, aanraadt. Over en weer bevroegen projectleiders elkaar over de manier waarop zij de aanpak hadden aangepast. Een startende projectleider vroeg: “Is een peiling van tevoren echt nodig? Medewerkers worden al zo veel bevraagd.” De aanwezigen waren het erover eens dat de peiling toch een goede manier is voor de medewerker om bij zichzelf te rade te gaan: “Hoe veilig voel ik mij?” Lees hier meer over de  resultaten van de bijeenkomst op 21 maart. 

Wil je meedoen op 12 september en leren van ervaringen van andere projectleiders? Meld je aan door een mail te sturen naar van Michiel Hietkamp, projectleider VeiligPlus-aanpak, via info@veiligplusaanpak.nl

Deze pagina is een onderdeel van: