Amerpoort Symposium

De ontmoeting tussen twee werelden

13:00
17:00
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
De ontmoeting tussen twee werelden

Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) en geestelijk verzorgers hebben beiden de - gezamenlijke - taak om een persoon met een verstandelijke beperking in zijn culturele, levensbeschouwelijke en (persoonlijke) historische context te plaatsen. Hiermee willen we de ontmoeting tussen de hulpverlener (begeleider, geestelijk verzorger, therapeut) met de cliënt beter laten verlopen. Hoe brengen we de twee werelden, de wereld van geestelijk verzorgers en van gedragswetenschappers, nog beter samen?

13.00 uur: Inschrijving en accreditatie
13.30 uur: Welkom
Door dagvoorzitter Annemieke Kappert - geestelijk verzorger Amerpoort en auteur van Geef mij je hand
vanaf 13.45 uur: Sprekers
Kitlyn Tjin A Djie familietherapeut/systeemtherapeut en auteur
Ze was jarenlang werkzaam in de jeugdzorg. Als antwoord op het westerse witte individualistische denken in de hulpverlening ontwikkelde ze het model ‘beschermjassen’, dat uitgaat van de kracht van families. Als keynote spreker zal Kitlyn Tjin A Djie haar bijdrage wijden aan hoe de hulpverlener zichzelf in de context van de cultuur, levensbeschouwing en (persoonlijke) geschiedenis leert kennen.
Adem Köse imam en islamitisch geestelijk verzorger in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam
Adem Köse zal zich richten op de overbrugging van de verschillende werelden in cultureel of levensbeschouwelijke zin. Deze werelden worden niet overbrugd door de kloof te ontkennen. De spreker zal o.a. benadrukken dat “witte” hulpverleners vaak christelijker zijn dan ze denken en een aantal boeiende praktijkverhalen delen vanuit zijn werk als moslim-geestelijk verzorger.
Ada Hollenberg ervaringsdeskundige aan het woord
Ada Hollenberg is moeder van Walter en ervaringsdeskundige voor Amerpoort. In haar blogs schrijft zij over wat zij en haar zoon Walter meemaken. Ze deelt haar ervaringen van vervreemding en van ontmoeting. 
15.00 uur: Pauze
 
Boris van der Ham auteur en voorzitter van VGN
Boris van der Ham plaatst de verhalen van de eerdere sprekers in een cultuur-historische context. De VGN heeft onlangs het boek ‘Niet-normaal. Ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse gehandicaptenzorg.’ laten verschijnen. In dit boek wordt de beweging van de laatste jaren - van afstandelijke zorg en bureaucratie terug naar de persoonlijke zorg- ook onderkent. Hoe is de gehandicaptenzorg de spiegel van onze samenleving?
15.45 uur: Paneldiscussie met sprekers en zaal
Onder leiding van Matthijs Heijstek, orthopedagoog en auteur van Geef mij je hand, gaan de sprekers met elkaar in gesprek over een aantal stellingen en vragen uit het publiek.
16.30 uur: Theater Totaal
Theater Totaal is een artistieke organisatie voor talentvolle muzikanten en acteurs met een verstandelijke beperking. De plek waar mensen met een verstandelijke beperking hun droom van uitvoerend artiest kunnen waarmaken. Zij brengen het thema van deze dag op geheel eigen wijze naar voren.
16.45 uur: Afsluiting
17.00 uur: Borrel 

Accreditatie is aangevraagd bij SKGV en NVO.
De kosten voor deze middag bedragen € 60,- Aanmelden kan via www.amerpoort.nl/ontmoeting. Vragen? Mail naar Danique Ruijter, d.ruijter@amerpoort.nl

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: