Informatiebijeenkomst en telefonisch spreekuur bekostiging en financiering CAO

11.00
12.30
De VGN - Oudlaan 4 in Utrecht (op Het Paarse Plein)

De VGN organiseert op verzoek van de ALV een bijeenkomst specifiek voor Heads/Controllers over de CAO om de bekostiging en financiering van de nieuwe CAO, inclusief de daarbij aanwezige dilemma’s, toe te lichten.

Op 30 oktober jl. heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VGN ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO. Aangezien ook alle andere bij de CAO betrokken partijen hebben ingestemd is de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 een feit.
Voorafgaand en tijdens de ALV zijn er de nodige vragen gesteld over de bekostiging en financiering van de nieuwe CAO, dit met name in relatie tot de loonruimte en de tarieven. In de ALV is hierover uitleg en toelichting gegeven.
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 november om 11.00 uur bij de VGN op ‘het Paarse Plein’. Na afloop hebben we voor de aanwezigen een broodje klaar staan. Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. U bent van harte welkom!

Telefonisch spreekuur

Mocht u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, maar wilt u toch vragen stellen over de bekostiging en financiering van de nieuwe CAO? Maak dan gebruik van ons speciaal hiervoor gepland telefonisch spreekuur op donderdag 21 november van 16.00 – 17.00 uur. U kunt dan met ons bellen via 030-2739225.

Deze pagina is een onderdeel van: