Drieluik vervolg boek Niet-normaal: ‘Voorbij het ongemak’ (1)

10.00
12.00
Winkel van Sinkel Utrecht
boek niet-normaal

Het boek 'Niet-normaal, ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse gehandicaptenzorg' legt een aantal dilemma’s bloot. De VGN wil hier in een drieluik dieper op ingaan. De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdagochtend 13 december en heeft als thema ‘Voorbij het ongemak’. Tijdens deze bijeenkomst willen we samen met betrokkenen in gesprek over betekenisvolle ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. U kunt zich via onderstaand inschrijfformulier aanmelden.

Inclusie van mensen met een beperking kent vele verschijningsvormen. Eén daarvan is de ‘omgekeerde integratie’. Instellingsterreinen zijn in de afgelopen 20 jaar tot bijzondere woonwijken getransformeerd waar mensen met en zonder verstandelijke beperking naast elkaar leven. Maar vinden ze elkaar ook? Levert het de bijzondere ervaringen op die de folders beloofden? Of brengt het vooral ongemak en ontwijkgedrag teweeg? Gustaaf Bos heeft onderzoek gedaan naar ontmoetingen in deze woonwijken en deelt enkele van zijn bevindingen.
De focus op participatie en inclusie roept ook veel vragen en discussie op: Hoe houdbaar is het streven naar zelfontplooiing, autonomie en zelfstandigheid voor mensen met een  beperking? Wat vraagt dit van hen en wat vraagt het van burgers zonder verstandelijke beperking? Kunnen wij elkaar echt ontmoeten? En als die ontmoeting niet goed lukt, hoe moet het dan wel?
Programma
We gaan, onder leiding van Esther Schlatmann, met elkaar in gesprek en deze vragen vanuit verschillende perspectieven belichten: vanuit mensen met een beperking zelf, de wetenschap, de bestuurlijke en vanuit professionals.

De bijeenkomst is voor bestuurders en stakeholders als cliënten- en belangenorganisaties, gemeenten, inspectie, ministeries, wetenschap -  en heeft de vorm van een dialoog. Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers, dus meld u snel aan!
Graag horen we vóór 1 december of u aanwezig bent bij de bijeenkomst.
Locatie en tijden
Ontvangst vanaf 9.30 uur | Start programma 10.00 uur | Lunch om 12.00 uur (tot 12.30 uur)
De bijeenkomst vindt plaats in de Tuinzaal van de Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, Utrecht. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst Níet normaal!? dat de VGN op vrijdag 7 juni organiseerde in de Hermitage. Verschillende sprekers deden een oproep om het denken over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te hernieuwen en om het denken over inclusie en volwaardig burgerschap van een nieuwe inhoud te voorzien.