HR Informatiebijeenkomst WAB, CAO en compensatie Transitievergoeding

13:00
17:00
NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
CAO akkoord

Nieuwe wetten, nieuwe regels, een nieuwe CAO. Daarom organiseren we een informatie bijeenkomst rond een aantal actuele P&O/HRM-thema’s.

We starten deze informatieve middag met een toelichting op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met daarbij de meest actuele inzichten, ook in relatie tot onze CAO. De WAB wordt 1 januari a.s. van kracht. Na een korte pauze volgt er uitleg over de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij ontslag als gevolg van ziekte. Vanaf 1 april 2020 kan van de compensatieregeling gebruik worden gemaakt. In het laatste deel presenteren we de uitkomsten van onze enquête onder de leden over de WAB en gaan we in op de afspraken in het nieuwe CAO-akkoord voor onze branche.

Uiteraard is er bij alle onderwerpen gelegenheid om vragen te stellen. Heeft u specifieke vragen waarvan u hoopt dat ze die middag aan de orde komen, dan kunt u die vooraf kenbaar maken. Mail uw vraag voor 10 december naar caohelpdesk@vgn.nl en vermeld daarbij ‘vraag 16 december’.

Programma

13.00u    Inloop
13.15u    Opening en toelichting op de WAB door mr. Marco Veenstra (AWVN)
14.45u    Thee-/koffiepauze
15.00u    Uitleg compensatieregeling transitievergoeding bij ziekte door Henriëtte Sterken (UWV)
16.00u    Uitkomsten WAB-enquête en Nieuwe Cao-Gehandicaptenzorg door Muriël van Rijn (VGN)
16.45u    Afsluiting

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden.

Deze pagina is een onderdeel van: