VGN in samenwerking met VNG en CIZ

Regiobijeenkomst Grensvlak Jeugdwet - Wlz Den Bosch

13:00
16:00
bij de Gemeente Den Bosch

De VNG, VGN en het CIZ organiseren in januari drie regiobijeenkomsten rond het thema grensvlak Jeugdwet en Wlz. Op donderdag 23 januari in Den Bosch.

Op het grensvlak van Jeugdwet en Wlz zien we dat er in veel regio’s nog vraagstukken spelen. Zowel voor gemeenten, als voor jeugdhulpaanbieders en lokale teams. Het gevolg is dat er voor ouders van kinderen met een beperking nog steeds veel onduidelijkheid en onzekerheid is, wanneer zij de juiste zorg voor hun kind willen regelen. De vraagstukken spelen vooral voor kinderen met een complexe en vaak ook een langdurige hulpvraag. Vaak gaat het ook om jonge kinderen.
 
VNG, VGN en CIZ willen daarom samen drie bijeenkomsten organiseren om kennis en ervaring rond dit thema te delen en op zoek te gaan naar verbeteringen hoe in samenwerking knelpunten kunnen worden opgelost rond de toegang tot zorg voor kinderen en gezinnen.
 
Data en locatie 

De bijeenkomsten worden georganiseerd op 13 januari (Amsterdam), 23 januari (Den Bosch) en 27 januari (Zwolle).
  
Doelgroep

De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel managers en (beleids)medewerkers van gemeenten, lokale teams, het CIZ en jeugdhulpaanbieders in de gehandicaptenzorg die betrokken zijn in de praktijk bij deze vraagstukken.
 
Aanmelden
 
U kunt zich niet meer aanmelden voor de regiobijeenkomsten. Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt ongeveer een week voor de betreffende bijeenkomst een bevestigingsmail met alle verdere praktische informatie. 

Deze pagina is een onderdeel van: