VGN samen met het Kenniscentrum LVB en het Instituut voor Publieke Waarden

Slotbijeenkomst van het Leerprogramma LVB

13:00
16:00
Kanaal30 - Kanaalweg 30, Utrecht

Op 14 januari 2020 organiseert de VGN in samenwerking met het Kenniscentrum LVB en met ondersteuning van het Instituut voor Publieke Waarden een slotbijeenkomst waar de ideeën voor de businesscases die voortkomen uit het Leerprogramma LVB worden gepresenteerd. U bent van harte welkom, aanmelden is vanaf nu mogelijk!

De slotbijeenkomst is de laatste bijeenkomst van het Leerprogramma LVB dat in 2019 is gestart. Doel van het programma is te komen tot betere hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), maar ook tot betere verbinding tussen de verschillende domeinen (wonen, leren, werken). Dit doen we door van elkaar en van mensen met een LVB te leren. Casuïstiek uit de praktijk van onze leden vormt dan ook de basis van het programma.

Op 6 februari is tijdens een bestuurlijke kick-off de problematiek van mensen met een LVB verkend rondom de thema’s wonen, werken, inkomen & schulden en duurzame relaties. Een aantal deelnemers heeft vervolgens interessante casuïstiek aangeleverd. De afgelopen maanden is gewerkt aan het oplossen van deze casuïstiek, zodat we kunnen zien waar mensen met een LVB vastlopen in het huidige systeem. Deze lessen hebben we expliciet gemaakt in vier Reflectiesessies in september en oktober. In drie Praktijklabs in december zijn vervolgens oplossingen gedeeld en ontwikkeld voor een aantal belangrijke knelpunten rond de thema’s: leeftijdgrens 18 jaar, wonen & zorg en werken. De opbrengsten van die labs worden uitgewerkt in drie businesscases. Tijdens de slotbijeenkomst zal het IPW de ideeën voor de businesscases aan u pitchen en gaan we hierover graag me u in gesprek.

Voor wie?

Bestuurders, managers en professionals van de leden van de VGN zijn van harte uitgenodigd, evenals partijen die betrokken zijn bij de casussen die behandeld zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld ambtenaren zijn van de gemeente, maar ook medewerkers van woningcorporaties, het UWV of andere zorgaanbieders. Ook zijn een aantal vertegenwoordigers van een aantal landelijke organisaties uitgenodigd.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. 

Deze pagina is een onderdeel van: