Slotbijeenkomst van Leerprogramma LVB

13:00
17:00
Utrecht

Op 14 januari 2020 organiseert de VGN in samenwerking met het Kenniscentrum LVB en met ondersteuning van het Instituut voor Publieke Waarden een slotbijeenkomst waar de businesscases die voortkomen uit het Leerprogramma LVB worden gepresenteerd. U bent van harte welkom, aanmelden is vanaf nu mogelijk!

Doel van het Leerprogramma LVB is om te leren en ontwikkelen van en met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) om te komen tot betere hulp, maar vooral ook een betere verbinding te organiseren tussen de verschillende domeinen (denk aan wonen, leren, werken) voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Casuïstiek vormt daarom de basis van het leerprogramma.  In het programma leren we eerst op kleine schaal op basis van concrete casuïstiek, om vervolgens te onderzoeken hoe we deze kennis kunnen benutten voor oplossingen op bredere schaal.

Wat ging vooraf?
Op 6 februari 2019 is het programma gestart. Tijdens een bestuurlijke kick-off van het leerprogramma is de problematiek verkend rondom de thema’s wonen, werken, inkomen & schulden en duurzame relaties. Een aantal deelnemers heeft vervolgens interessante casuïstiek aangeleverd. De afgelopen maanden is gewerkt aan het oplossen van deze casuïstiek, zodat we kunnen zien waar mensen met een LVB vastlopen in het huidige systeem. Deze lessen hebben we expliciet gemaakt tijdens de reflectiesessies in september en oktober. In de Praktijklabs in december 2019 willen we oplossingen delen en ontwikkelen voor een aantal belangrijke knelpunten.

De handelingsperspectieven uit de Praktijklabs worden vervolgens uitgewerkt tot businesscases. Op de slotbijeenkomst op 14 januari 2020 gaan we alle businesscases pitchen aan de leden van de VGN en partijen die gedurende het traject betrokken zijn geraakt en geïnteresseerd zijn in de uitkomst. Ook hier bent u van harte welkom, aanmelden is nu al mogelijk!

Voor wie?

Bestuurders, managers en professionals van de leden van de VGN zijn van harte uitgenodigd, evenals partijen die betrokken zijn bij de casussen die behandeld zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld ambtenaren zijn van de gemeente, maar ook medewerkers van woningcorporaties, het UWV of andere zorgaanbieders. Ook zijn een aantal vertegenwoordigers van een aantal landelijke organisaties uitgenodigd.

Aanmelden

Voor meer informatie over het voortraject en aanmelden, ga naar het inschrijfformulier onderaan deze pagina. 

Inschrijfformulier (zonder lunch)

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer, mijn emailadres en foto's van de bijeenkomst te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.

Deze pagina is een onderdeel van: