Bestuurdersbijeenkomst ’Contourennota VWS’

09.30
12.30
Kanaal30, Kanaalweg 30, Utrecht

Hoe maken we het zorgstelsel voor de GHZ beter?

Aanleiding voor de bijeenkomst

Sinds de afschaffing van de AWBZ en de invoering van de Wlz, de Jeugdwet en de Wmo is de complexiteit van het zorgsysteem voor cliënten en aanbieders fors toegenomen. Uit leden- en medewerkersenquêtes komt steeds weer het beeld naar voren van grote administratieve lastendruk, complexe aanbestedingen, tariefsdruk, afstemmingsproblemen rondom cliënten en grote verschillen tussen gemeenten. Ook de arbeidsmarkt is inmiddels gespannen. De VGN heeft hier op vele manieren de aandacht voor gevraagd de afgelopen jaren en ook minister De Jonge ziet inmiddels dat er iets moet gebeuren. De minister wil daarom voor de zomer een “Contourennota” publiceren waarin hij schetst hoe hij het zorgsysteem wil gaan aanpassen. De VGN is gevraagd om hierop een visie kenbaar te maken. We zien dit als een kans om specifiek voor onze sector concrete verbeteringen voor te stellen. Daarbij maakt het VGN-bestuur graag gebruik van uw inbreng.

Hoe ziet u de zorgregio van de toekomst en hoe wilt u daarin samenwerken?

De bijeenkomst starten we met de vraagstelling van VWS en de eerste reactie van de VGN hierop. Uw inbreng is in het vervolg van de bijeenkomst cruciaal. Aan de hand van een aantal concrete thema’s willen we een verdieping aanbrengen. Het gaat onder andere over de huidige knelpunten in de zorg, en over regionale samenwerking tussen zorgaanbieders en tussen de inkopende partijen. Welke concrete stappen zijn hier volgens u nodig?

Voor wie is deze bijeenkomst?

Deze bijeenkomst is voor bestuurders van VGN leden. Uiteraard kunt u zich ook laten vertegenwoordigen door een medewerker van uw organisatie. 

Programma

09.00 uur inloop met koffie en thee
09.30 uur start bijeenkomst
12.00 uur (meeneem)lunch
12.30 uur einde 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier.