Verkenning Kennisnetwerk Matig Verstandelijk Beperkt (MVB)

14.00
16.30
VGN (Oudlaan 4, Utrecht)
Kennisnetwerk3

De kennisgroep MVB van Cordaan zet zich in voor het verzamelen, vastleggen en verspreiden van kennis over begeleiding en bejegening van deze doelgroep om hiermee de kwaliteit van zorg te verbeteren. Begeleiders, verwanten en vrijwilligers beschikken namelijk niet altijd over voldoende kennis en over deze doelgroep is maar beperkt kennis voorhanden. ​Een landelijk kennisnetwerk waar verschillende organisaties bij zijn aangehaakt is de wens. De VGN gaat dit faciliteren en organiseert daarom de bijeenkomst 'Verkenning Kennisnetwerk MVB'.

Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te krijgen op de belangstelling bij zorgorganisaties voor het ontwikkelen van een landelijk kennisnetwerk voor de doelgroep Matig Verstandelijke Beperkt. 

Orthopedagoog Karel de Corte verzorgt een prikkelende inleiding over wat goed gaat ​en waar de uitdagingen liggen bij deze doelgroep. Na een inventarisatie van ​good practices en uitdagingen van de deelnemers, gaat hij hierover met hen in gesprek. ​Ook is er gelegenheid om eigen kennisproducten te laten zien aan ​elkaar en om te netwerken.​

Deze pagina is een onderdeel van: