Zorgaanbieders aan de slag met medisch generalistische zorg voor cliënten!

09.30
12.30
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
zwart wit tekening van huisarts

De toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking staat onder druk. Voor 5.000 cliënten in de Wlz heeft de huisarts onterecht opgezegd. Dit blijkt uit onderzoek van de VGN. Daarnaast is er een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). De benodigde randvoorwaarden voor artsen om hun werk goed te kunnen uitvoeren zijn nog niet overal aanwezig. De VGN werkt nu op landelijk niveau, samen met andere partijen, aan het versterken van deze benodigde randvoorwaarden. Om op lokaal niveau tot oplossingen te komen, worden ook van zorgaanbieders zichtbare acties verwacht om huisartsen én AVGs beter te faciliteren. Om zorgaanbieders hierbij te ondersteunen organiseert de VGN een bijeenkomst op woensdag 5 februari 2020. Samen borgen we de medische generalistische zorg, door huisartsen én artsen verstandelijk gehandicapten, voor alle mensen met een beperking in de gehandicaptenzorg.

Voor wie

Deze bijeenkomst is voor medewerkers in de gehandicaptenzorg die zich bezighouden met beleid, organisatie en uitvoering van de medische zorg en voor medewerkers die zich bezighouden met de digitale gegevensuitwisseling tussen professionals.

Inhoud bijeenkomst

In de bijeenkomst bespreken we de landelijke ontwikkelingen rondom dit thema. Vervolgens gaan we aan de slag in twee workshoprondes. Goede voorbeelden worden uitgewisseld en we gaan met elkaar in gesprek over de verschillende acties die helpen bij het organiseren van de zorg door de huisarts en de AVG voor de cliënten in de gehandicaptensector. De volgende drie hoofdthema’s komen aan bod:

 1. Acties die zorgaanbieders kunnen ondernemen om huisartsen te ondersteunen in het leveren van zorg aan cliënten met een beperking. Denk hierbij aan:
  • Begeleiding van cliënten die naar de huisarts gaan, door een begeleider/verwant, die de cliënt goed kent;
  • Beschikbaarheid medische voorwacht;
  • (Telefonische) beschikbaarheid AVG;
  • Vergroten van medische kennis op de werkvloer.
 2. Acties die zorgaanbieders kunnen ondernemen om, gegeven de schaarste aan AVGs, efficiënter om te gaan met de AVG-capaciteit, zoals inhoudelijke en administratieve ondersteuning en betere zichtbaarheid en vindbaarheid van AVGs;
 3. Acties gericht op betere digitale gegevensuitwisseling tussen de verschillende professionals, die zorgaanbieders zelf kunnen ondernemen.

Het programma wordt de komende tijd verder ingevuld.

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. 

Deze pagina is een onderdeel van: