Meepraten over aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg? Meld je aan!

13:00
16:30
Heeze
Medewerkerstafel arbeidsmarkt

Wat is volgens jou nodig om de gehandicaptenzorg nog aantrekkelijker te maken om in te werken? Ben je tevreden over de omstandigheden waaronder je werkt? Is de samenstelling van je team goed genoeg? Heb je voldoende reflectiemogelijkheden binnen je werk? Over deze en andere vragen willen we met je in gesprek. Wil je hierover meepraten? Meld je dan aan voor een van de drie bijeenkomsten 'Werken in de gehandicaptenzorg'.

Wanneer?

  • 22 juni bij De Broeders Kempenhaege in Heeze (bij Eindhoven)
  • 17 september bij Vanboeijen in Meppel

Waarover praten we?

Jij bepaalt de agenda, maar over deze drie onderwerpen willen we het zeker hebben:

  1. Hoe krijg ik meer reflectietijd, hoe houd ik voldoende tijd voor reflectie bij hoge werkdruk, en wat kan ik doen aan vermindering van de werkdruk?
  2. Wat heb ik nodig om optimaal samen te werken in mijn team, wat is de beste samenstelling van een team (zodat het goed past bij de zorgbehoefte van de groep bewoners/cliënten)?
  3. Wat versta ik onder goed werkgeverschap, wat heb ik nodig om goed mijn werk te kunnen (blijven) doen?

Wij willen graag weten wat jij hiervan vindt en welke ideeën jij hierover hebt. Want jouw antwoorden helpen bij het vinden van oplossingen die passen bij de gehandicaptenzorg. Daarom willen we met zoveel mogelijk (zorg)medewerkers in gesprek: man/vrouw, afkomstig uit grote en kleine organisaties, diverse leeftijdscategorieën, et cetera.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De opbrengsten van de bijeenkomsten delen we op 23 november tijdens een conferentie met een grote groep collega’s uit de gehandicaptenzorg, het onderwijs en zorgkantoren. De bedoeling is om de opgehaalde resultaten met elkaar verder te verdiepen. Deze conferentie wordt georganiseerd door de initiatiefnemers van Wij Willen Gezien Worden en de VGN. Ook dan ben je van harte welkom. Hierover volgt later meer informatie.

Doe je mee?

Meld je dan NU aan voor één van de twee bijeenkomsten via onderstaand formulier. Een week voor de bijeenkomst ontvang je een mail met alle praktische informatie.

Programma

12.30 uur         Inloop met lunch
13.00 uur         Welkom en inleiding bijeenkomst
13.10 uur          Gespreksrondes
16.00 uur         Plenaire terugkoppeling
16.30 uur         Netwerktijd met een drankje (tot 17.30 uur)

Logo ministerie VWS

Van wie?

Deze bijeenkomsten worden gezamenlijk georganiseerd door de beroepsverenigingen BPSW, NIP, NVAVG, NVO en V&VN, de VGN en VWS in het kader van het programma Volwaardig leven (www.volwaardig-leven.nl). Op deze manier zetten we samen met jullie in op goed toegeruste professionals werken die trots zijn op hun vak, streven we naar instroom en behoud van medewerkers en werken we mee aan goed personeelsbeleid/werkgeverschap.

Wil je meer informatie?

Wil je meer informatie over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Maarten Hüttner, Beleidsadviseur Arbeidszaken VGN, via mhuttner@vgn.nl.

Inschrijfformulier Dialoogsessie Aantrekkelijk Werk

Ik meld mij aan voor de bijeenkomst op:
Lunch je mee?
Ik geef toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de beroepsverenigingen, VGN, en VWS (programma Volwaardig leven) via de website, nieuwsbrief en social media- accounts.

Deze pagina is een onderdeel van: