Turning Point, Studio Noodzaak en De Opbouw , mede mogelijk gemaakt door VGN

Livestream talkshow 'LVB doet mee'

14.20
16.00
Livestream Talkshow
LVB doet mee
LVB doet mee

Nederland telt meer dan een miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Weinig mensen hebben een beeld van de wereld van deze enorme groep. Er bestaan allerlei vooroordelen en negatieve beeldvorming over wat zij kunnen bijdragen aan de samenleving. Dit is onterecht en leidt tot uitsluiting en vereenzaming. Voor de film 'Met Lef en Liefde' worden een aantal mensen met een licht verstandelijke beperking gevolgd en zien we de uitdagingen die zij hebben in het dagelijks leven. U bent van harte uitgenodigd om u in te schrijven voor de talkshow 'LVB doet mee'.

Film 'Met lef en liefde'  

Voor de film 'Met Lef en Liefde' volgde documentairemaker Julia von Graevenitz een jaar lang vier mensen met een LVB in hun weg richting zelfstandigheid vol hobbels en obstakels. Deze mensen geven een inkijk in hun werkelijkheid en zij houden ons een spiegel voor. Deze ontroerende maar ook confronterende film maakt inzichtelijk hoe moeilijk het voor mensen met een LVB is om gewoon mee te kunnen doen in onze samenleving. 

Talkshow LVB doet mee!

Aan de hand van deze hartverwarmende documentaire, inspirerende tafelgasten en vooraanstaande keynotesprekers onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen met een LVB gewoon mee kan doen.  Hoe zorgen we ervoor dat deze mensen gewoon mee kunnen doen aan de samenleving? Hoe nemen we obstakels weg en voorkomen we uitsluiting? En wat moeten wij veranderen om mensen met een licht verstandelijke beperking een eerlijke kans te geven? Over die vragen wordt het gesprek gevoerd met gemeentes, politie, justitie, onderwijs, zorg- en hulpverleners, wooncorporaties en vele anderen.
In deze vierde talkshow is het thema: Mensen met een lvb zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Hoe voorkomen we dat?

Inschrijven

U kunt zich via dit inschrijfformulier aanmelden voor de online Talkshow die start om 14:20. Voorafgaand of direct na afloop van de talkshow is de film met Lef & liefde te bekijken. U krijgt vooraf de link toegezonden waarmee u het hele programma online kosteloos kunt volgen.  

Het online platform LVBdoetmee.nl, waarin 60 professionals en mensen met een LVB diverse samenlevingsvraagstukken onder de loep nemen gaat op de dag van de première live. 

Deze pagina is een onderdeel van: