ActiZ en VGN

Werk mee aan de IT: 5. Kosten van ICT: hoe leg je de relatie tussen kosten en opbrengsten?

15:30
16:30
Online
vinger wijst naar glas met patronen erop

Tijdens dit webinar staan we stil bij de kosten van ICT.

Zoals de benchmark 2020 van M&I partners laat zien, bedragen de gemiddelde kosten van ICT in de care 4,2%. Dat aandeel stijgt  elk jaar en we zijn bij wijze van spreken pas net begonnen met de digitalisering in de care. Er zijn nog veel investeringen nodig, terwijl bestuurders de puzzel moeten leggen hoe de beperkte investeringsruimte te verdelen over verschillende aandachtsgebieden. De grote vraag bij ICT investeringen is dan vaak ook: het kost veel, maar wat levert het uiteindelijk op? Dit is niet altijd kwantificeerbaar. Maar hoe kun je dan wel kijken naar de financiële kant van ICT?

Hoe voer je dit gesprek met je bestuurder? Bespreek je de relatie tussen digitale volwassenheid en het rendement dat dit oplevert binnen jouw organisatie? Bijvoorbeeld ten aanzien van een hogere medewerkerstevredenheid en een lager verloopcijfer? En hoe stuur je jouw ICT leverancier(s) aan? Doe je dit alleen op basis van harde kpi’s of stel je de gebruikersbeleving ook centraal?   

Aanmelden

Let op, dit webinar is alleen voor leden van ActiZ en de VGN. Meld je aan via deze link.

Deze pagina is een onderdeel van: