Online bijeenkomst

Lunchbijeenkomst rookvrije gehandicaptenzorg

11.30
12.30
Online

Hoe maken we de gehandicaptenzorg rookvrij? Op 12 oktober 2021 organiseert de VGN een informele bijeenkomst voor haar leden om ervaringen uit te wisselen over een rookvrije gehandicaptenzorg. Eind vorig jaar ondertekende de VGN samen met 26 andere koepel- en beroepsorganisaties de intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij’. Maar waar begin je als organisatie?

Stoppen met roken

Programma

Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober wordt vanuit de VGN allereerst een toelichting gegeven over de achtergrond en de definitie van de rookvrije zorg. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is daarna het uitwisselen van ervaringen, ideeën en goede voorbeelden over hoe je rookvrij beleid aanpakt. Want, waar begin je? Uit een vragenlijst die de VGN eerder dit jaar onder haar leden uitzette, komt naar voren dat dit één van de grootste knelpunten is om met het thema aan de slag te gaan. Reden om ervaringen met elkaar te delen: wie heeft eerste succesvolle stappen gezet en wat moet je vooral niet doen?

Aanmelden

Wil je meepraten over een rookvrije zorg tijdens de bijeenkomst op 12 oktober? Meld je dan aan via onderstaand aanmeldformulier.

Meer informatie over rookvrije zorg

Met het ondertekenen van de intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij' komt de beweging naar een rookvrije zorg nog meer op gang. Hiermee komen ook de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers van Nederland. Dat klinkt nog ver weg, maar er is voor veel organisaties nog een flinke weg te gaan om rookvrij te worden. VGN gaat organisaties hierin op weg helpen. Een aantal stappen is al gezet. In dit artikel lees je de laatste stand van zaken. 

Deze pagina is een onderdeel van: