ZN, CCE en VGN Online bijeenkomst

Save the date! Bijeenkomst Meerzorg in ontwikkeling

14.30
17.00
Online
meerzorg

Op 5 oktober organiseren ZN, CCE en VGN een online bijeenkomst over de nieuwe meerzorgsystematiek die momenteel in ontwikkeling is en de uitkomsten van de ethische dialoog Meerzorg die we met elkaar hebben gevoerd. Graag willen we u vragen om - bij interesse - deze datum alvast in uw agenda te reserveren. Breng dit bericht ook vooral onder de aandacht van een collega.

De bijeenkomst is voor deskundigen die direct bij de meerzorg betrokken zijn als het gaat om de aanvraag, de zorginhoud of de financiën. Dit geldt zowel voor deskundigen werkzaam bij zorgaanbieders, zorgkantoren als bij het CCE. 

Half september ontvangt u het definitieve programma en de verdere informatie voor deelname.

Deze pagina is een onderdeel van: