Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sJeugdJeugdhulp

Jordy gaat voor 'huisje, boompje, beestje

Een stoere jongen die stage loopt, trots is op zijn scooter en zelfs zijn autorijbewijs heeft gehaald. Jordy (18) is een gewone tiener. Maar wel één die al een heel leven achter de rug heeft, vanwege zijn zware jeugd, licht verstandelijke beperking, PDD-NOS en gedragsproblemen. Jordy woont sinds zijn 14e bij zorginstelling Pluryn, waar hij in het orthopedagogische behandelcentrum (OBC) verschillende fasen doorliep. Met succes: hij staat nu op de wachtlijst voor een eigen appartement, met 24-uurszorg als achtervang.

afbeeldingen

Afbeelding 1 van 1
Jordy
Jordy (18) woont in een leefgroep van een OBC

Jordy’s leven kende een zware start. Zijn moeder verwaarloosde hem en overleed toen hij anderhalf was. Jordy ging bij zijn vader wonen, maar dat werkte niet. “Ik was agressief en mijn vader wist niet hoe hij met mijn gedrag om moest gaan”, vertelt hij. “Ik had het gevoel dat niemand me kon helpen. Op mijn 13e deed ik een zelfmoordpoging en vanaf toen ben ik naar allerlei instellingen gestuurd. Ik kon nergens terecht, en thuis wonen ging ook niet meer. Uiteindelijk kreeg ik medicatie die me veel rustiger maakte. Toen kon ik in het behandelcentrum van Pluryn komen wonen.”

Hard werken
Jordy heeft een licht verstandelijke beperking en PDD-NOS, een vorm van autisme waarbij de informatieverwerking in de hersenen is verstoord. Het gevolg zijn problemen met sociale interactie, communicatie en gedrag. Het orthopedagogische behandelcentrum van Pluryn is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen. Het centrum bestaat uit leefgroepen, waar jongeren fulltime wonen. Jordy doorliep de leefgroepen C, B en A. “Elke groep heeft een ander niveau”, zegt hij. “In groep C mag je niets, de begeleiders bepalen wat je doet. In groep B krijg je wat meer vrijheid, in groep A ben je nog zelfstandiger. De volgende stap is wonen in een buitenhuis. En dat was mijn doel.”

Zelf nadenken
“Het buitenhuis is de laatste fase van de behandeling”, vertelt begeleidster Jeanette. “Hier bereiden we acht jongeren van 16 tot 21 jaar voor op de maatschappij. In groep C tot en met A wonen ze in een leefgroep op het terrein, hier gaan ze het gewone leven in. Dat houdt in dat ze een goede daginvulling hebben: werk, stage of school. Dat ze samen een huishouden runnen: boodschappen doen, koken, schoonmaken. Dat ze om leren gaan met geld, veranderingen en met elkaar. We leren ze zelf nadenken.” Begeleider Rob: “Jongeren blijven een of twee jaar hier. Sommigen moeten helaas terug naar het behandelcentrum, anderen stromen door naar een eigen appartement.”

Respect
Jeanette: “Ons werk bestaat uit veel coachen en ondersteunen. Wij kijken waar knelpunten zitten en helpen de jongeren die op te lossen. Daarvoor is veel kennis van hun beperkingen nodig en je moet goed kunnen signaleren. Wij vinden het belangrijk om jongeren in hun waarde te laten en respectvol met hen om te gaan.” Rob: “Zorgen dat ze zelfvertrouwen krijgen en accepteren wat ze wel en niet kunnen, daar gaat het om. Wij laten ze zelf ervaren wat hun mogelijkheden zijn en dan kom je vaak voor verrassingen te staan. Zo werd gezegd dat Jordy nooit zijn rijbewijs zou halen. Nou, dat had hij toch snel voor elkaar.”

Echt luisteren
Jordy woont sinds negen maanden in het buitenhuis en het gaat heel goed. “Ik loop vier dagen in de week stage: bij een kinderboerderij en bij een fietsenmaker”, vertelt hij. “Ik heb hier grenzen leren aangeven en ik durf hulp te vragen als ik iets moeilijk vind. De begeleiders luisteren echt naar me. Vroeger blokkeerde ik als ik bang was. Als ik ergens heen moest met bus en trein, dan was de spanning zo groot, dat ik gewoon niet meer ging. Ik ben nu veel zelfstandiger en kan beter omgaan met mensen. Ik sta nu zelfs op de wachtlijst voor een appartement met 24-uurszorg als achtervang. Uiteindelijk wil ik graag een diploma halen en een eigen huis en gezin hebben. Weg uit de zorg. Huisje, boompje, beestje: dat zie ik wel zitten.”

Wilt u zien hoe het met Jordy gaat? Bekijk dan hier het filmpje over Jordy

Het geschreven portret in een PDF-bestand vindt u in de bijlage.

Bekijk ook de andere portretten in de serie:
- de 3-jarige Esila (Vroegbehandeling)
- de 4-jarige Esmee (Schoolvoorbereiding)
- de 11 jarige Senna (praktische pedagogische gezinsbegeleiding)

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail