Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sJeugdToolbox Transitie Jeugd

Handreiking 'Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams' over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij calamiteiten

Gemeenten en instellingen werken samen in (jeugd)wijkteams om jeugdigen zo goed mogelijk te laten opgroeien. Maar wat als het mis gaat? Is de gemeente, het wijkteam of de instelling verantwoordelijk? Op de landelijke themabijeenkomst 'Eerste hulp bij calamiteiten' op 11 december is de handreiking Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams - Over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij calamiteiten van de Rijksoverheid en VNG gepresenteerd.

afbeeldingen

Afbeelding 1 van 1

De handreiking  ziet toe op de juridische gevolgen van een calamiteit waarbij een derde schade lijdt. Dat kan de jeugdige en/of zijn ouders zijn, maar ook een werknemer. De handreiking beschrijft de verschillende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van gemeente en instellingen op grond van de Jeugdwet.

Meer informatie over het landelijk project Integrale Aanpak van het ministerie van BZK: http://www.integrale-aanpak.nl/default.aspx 

Bent u geinteresseerd in de presentaties die tijdens deze bijeenkomst werden gehouden? U vindt ze hier.  

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail