Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sOrganisatie langdurige zorgWet langdurige zorg

Overeenkomsten en verschillen tussen de zorgplanbespreking in de Wlz en de AWBZ

In de Wlz is een andere invulling gegeven aan de zorgplanbespreking dan in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ het geval was. In opdracht van de VGN en Vilans zijn de overeenkomsten en verschillen in een schema gezet, dat u in de bijlage vindt.

Het betreft een actualisatie van de toelichtingen op de eerder uitgebrachte handreiking ondersteuningsplannen.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail