Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sJeugdKwaliteit en professionalisering

Nieuwe versie Kwaliteitskader Jeugd beschikbaar

Een nieuwe versie van het Kwaliteitskader Jeugd is nu beschikbaar. Het Kwaliteitskader Jeugd ondersteunt gemeenten, werkgevers, aanbieders en professionals van jeugdhulp en jeugdbescherming bij het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling.

afbeeldingen

Afbeelding 1 van 1

In 2015 is een eerste versie van het Kwaliteitskader Jeugd gepubliceerd. Op basis van de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan, is dit kader eind 2015 geactualiseerd. In de nieuwe versie van het Kwaliteitskader is meer aandacht voor: 1) het toenemende belang van professionalisering voor de kwaliteit van hulp, waarbij professionalisering meer is dan beroepsregistratie alleen, 2) de belangrijke bijdrage die niet-geregistreerde professionals hebben bij het verlenen van verantwoorde hulp en 3) de inzet van niet-geregistreerde professionals onder verantwoordelijkheid van of in combinatie met geregistreerde professionals. 

Het Kwaliteitskader Jeugd is als bijlage bij dit artikel te vinden.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail