Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sKwaliteitKwaliteitskader Gehandicaptenzorg t/m 2016

Beoordeling instrumenten cliëntervaringsonderzoek

Voor het meten van cliëntervaringen (pijler 2b van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg) kiezen gehandicaptenzorginstellingen uit een waaier van cliëntervaringsinstrumenten. Deze instrumenten worden door een onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeeld. 

De commissie heeft in het voorjaar 2016 zowel met indieners als een aantal gebruikers gesproken over de ontwikkeling en de toepassing van hun cliëntervaringsinstrument in de praktijk.
Eind september heeft de commissie de cliëntervaringsinstrumenten opnieuw beoordeeld en van advies voorzien. Gezien de opgedane ervaring en ontwikkelingen bij zowel de instrumentontwikkelaars als de gebruikers, is het streven bij de beoordeling geweest om zoveel mogelijk instrumenten voor drie jaar toe te laten tot de waaier. Daarbinnen is sprake van een gradatie met betrekking tot de soort ontwikkelopgave en de frequentie van afstemming met de commissie van deskundigen. In de notitie Algemene informatie kunt u de werkwijze, die als bijlage is bijgevoegd, verder lezen.

De individuele beoordeling van ieder instrument is aan het overzicht toegevoegd.

Beoordeling

De beoordeling is als volgt:
Toegelaten tot de waaier cliëntervaringsinstrumenten voor de periode 2017-2019:
-      POS (Arduin)
-      Cliënten over kwaliteit (LSR)
-      Ben ik tevreden? (Van Biene)
-      Quality Cube (Wil Buntinx)
-      Dit vind ik ervan! 2.0 (Platform Siza, Cordaan en Philadelphia)
-      Cliëntervaringsonderzoek (Customeyes)
-      Onze cliënten aan het woord (Ipso Facto)
-      Mijn Mening (De Hondsberg)

De C-toets OBC van Stichting Alexander is helaas afgewezen. We hanteren hierbij wel een overgangsperiode. Instellingen die met het instrument werken, kunnen hiervan nog een jaar gebruik maken. Ook bestaat de mogelijkheid dat de ontwikkelaar het instrument volgend jaar opnieuw indient.  
Het besluit over de toelating van het cliëntervaringsinstrument ‘Mijn mening’ van de Hondsberg werd bij de beoordelingsronde van eind 2016 aangehouden. De Commissie van Deskundigen heeft ondertussen besloten dit instrument toe te laten tot de waaier voor de periode 2017-2019.

Actualisatie overzicht cliëntervaringsinstrumenten
Het overzicht van cliëntervaringsinstrumenten is geactualiseerd met de beoordelingen van de commissie van deskundigen van september 2016. Uit de hoeveelheid meetinstrumenten op dit overzicht kunnen zorgaanbieders snel en gemakkelijk een keuze maken voor één of meerdere meetinstrumenten om de cliëntervaringen te meten. 

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail