Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sGemeenteraadsverkiezingen 2018Kiesrecht voor mensen met een beperking

Kiesrecht voor mensen met een beperking

Op woensdag 21 maart 2018 mag iedere Nederlander (dus ook mensen met een beperking) van 18 jaar of ouder stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Maar welke rechten en plichten zijn er bij het kiesrecht voor mensen met een beperking? Zorginstellingen, cliënten en hun vertegenwoordigers vragen zich dat vaak af. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Ieder(in) hebben in een korte notitie de belangrijkste vragen beantwoord.

afbeeldingen

Afbeelding 1 van 1

In de notitie staat hoe (medewerkers van) zorginstellingen kunnen handelen, indien een in de instelling wonende cliënt met een verstandelijke beperking een stempas ontvangt. De stempas mag de cliënt niet worden onthouden. De cliënt beslist in principe zelf om al dan niet te gaan stemmen. Als die dat niet kan (bij een evident ernstige verstandelijke beperking), dient de instelling contact op te nemen met de vertegenwoordiger.

De rechten en plichten in het kort:

  • Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen.
  • De instelling overhandigt de stempas aan de cliënt.
  • De cliënt mag iemand anders voor zich laten stemmen. Een kiezer met een verstandelijke beperking kan een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven, bijvoorbeeld aan een ouder of verzorger. 
  • Hulp bij het vervoer naar het  stembureau is de verantwoordelijkheid van de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Kan de cliënt dat niet of is hij daartoe niet bereid, dan kan de instelling daarvoor zorgen. Over eventuele kosten daarvan wordt vooraf overlegd.
  • In het stembureau wordt niet gekeken of iemand zijn wil kan bepalen.
  • Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Aan mensen met een verstandelijke beperking kan er uitleg worden gegeven, buiten het stemhokje, over het gebruik van het stembiljet, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen. 

Voor meer informatie zie de bijlage, hier vindt u ook informatie over stemmen bij volmacht.

Stem jij ook
De website www.stemjijook.nu informeert mensen met een verstandelijke beperking over wat de Tweede Kamer doet en hoe ze kunnen stemmen. Ook worden lokale organisaties en (zorg)instellingen gefaciliteerd om voorlichting, workshops, discussies en debatten te organiseren voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail