Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeAgendaMaatschappelijke ondersteuningOverig

Samen werken aan sociale inclusie

Datum: 15 maart 2018

Tijd: 09:00 - 17:00

Waar: NBC Nieuwegein

Meedoen in de maatschappij, dat wil iedereen. Ook mensen die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen, vanwege beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid. Zet u zich in voor een inclusieve en veilige wijk? Kom naar het congres op 15 maart waar we elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.
Het doel van dit congres is: Samen werken aan sociale inclusie!

Reserveer donderdag 15 maart 2018 in uw agenda. U bent hier toch ook bij?

Tijdens het congres:

  • Gaat u met elkaar aan de slag met knelpunten in domeinoverstijgende samenwerking, met oplossingen vanuit tal van vernieuwende praktijkvoorbeelden. U merkt dat er altijd mogelijkheden te vinden zijn, als er de wil en het lef is bij alle betrokkenen. 
  • Krijgt u inspiratie over hoe een inclusieve en veilige wijk eruit kan zien. Ruimte maken voor ‘anders’ zijn. In iedere buurt, voor iedereen. Het versterken van zelfmanagement en ervaringsdeskundigheid. Een stem geven aan het sociale netwerk. Duurzame samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en andere partners. Ogen en oren in de buurt.
  • Krijgt u inzicht in de gezamenlijke toekomstagenda op weg naar sociale inclusie: van plannen naar actie! U komt te weten wat op regionaal en landelijk niveau in de komende jaren moet gebeuren om te werken aan een inclusieve en veilige wijk.


U ontvangt later meer informatie over het programma, maar schrijf u nu alvast in. Deelname vindt plaats op volgorde van inschrijving.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare mensen en mensen met psychische problemen, zoals:

  • Ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van cliënten en familie
  • Ambtenaren, bestuurders en raadsleden van gemeenten
  • Professionals, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en bestuurders in de ggz, gehandicaptensector, opvang en sociaal domein
  • Professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders van woningcorporaties
  • Politie en andere veiligheidsprofessionals
  • Accountmanagers van zorgverzekeraars.

Een idee: Neem een buurtbewoner/cliënt, naastbetrokkene, ervaringsdeskundige, collega of (potentiële) samenwerkingspartner mee naar het congres. Stuur deze vooraankondiging naar hem/haar of hen door, zodat zij zich ook kunnen aanmelden.

Meer weten en aanmelden
Het congres wordt georganiseerd vanuit de volgende programma’s:
‘Nieuwe wegen ggz en opvang’, ‘Schakelteam personen met verward gedrag’, ‘Regie in de regio’, ‘Opvang en Bescherming’ en ‘Inclusieve wijk’ en ondersteund vanuit VGN.

Meld u hier alvast aan voor dit congres. U ontvangt in de komende tijd via e-mail alle informatie over het programma. Aanmelden is kosteloos.

Er is een reiskostenvergoeding beschikbaar voor ervaringsdeskundigen en (vertegenwoordigers van) cliënten en familie.

Bron: ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’, ‘Schakelteam personen met verward gedrag’, ‘Regie in de regio’, ‘Opvang en Bescherming’ en ‘Inclusieve wijk’.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail