Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeAgenda

Inspiratiebijeenkomst Wmo 2015 in uitvoering

Datum: 29 maart 2018

Tijd: 09:00 - 12:00

Waar: Rotterdam

In november 2017 is de rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ gepubliceerd. In vervolg op deze rapportage worden inspiratiebijeenkomsten georganiseerd om de uitkomsten van de rapportage toe te lichten en de verdere beweging van vernieuwing in de Wmo te stimuleren. Tijdens de bijeenkomsten is er volop ruimte voor het bespreken van zaken waar u lokaal bij de vernieuwing tegenaan loopt en het delen van voorbeelden. U bent van harte uitgenodigd!

De rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwingdoorzetten’ is in november 2017 gepubliceerd en is het eindproduct van een zoektocht waarin gemeenten, VNG, VWS en NDSD hun krachten hebben gebundeld met brancheorganisaties ActiZ, BTN en VGN en cliëntorganisaties ANBO en Ieder(in). Drie kernthema’s werden gekozen waarvoor vernieuwingsopgaven en aansprekende initiatieven nader zijn verkend: (1) (langer) zelfstandig wonen, (2) eigen regie en participatie in de samenleving en (3) nieuwe vormen van ondersteuning.

Drie inspiratiebijeenkomsten

In vervolg op de rapportage komen er in maart en april drie bijeenkomsten in het land. Deze bijeenkomsten hebben als doel om de uitkomsten beschreven in de rapportage toe te lichten en de verdere beweging te stimuleren vanuit de inzichten, aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden. Hierbij wordt er tijdens de bijeenkomsten volop ruimte gegeven voor het bespreken van zaken waar u lokaal bij de vernieuwing tegenaan loopt en het delen van waardevolle lokale initiatieven. Uw actieve inbreng tijdens de bijeenkomsten is van groot belang!

Voor wie?

De doelgroep voor de bijeenkomst zijn beleidsmakers en beslissers binnen gemeenten, aanbieders en cliëntvertegenwoordiging. Een belangrijk inzicht vanuit het traject is dat de vernieuwing vanuit gezamenlijkheid ontstaat. Daarom worden deze partijen ook in gezamenlijkheid uitgenodigd voor deelname aan de bijeenkomsten.

Data en locaties

De data en locaties van de bijeenkomsten zijn:

  • 8 maart van 9.00 tot 12.00 uur, Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center, Stationsplein 1, Zwolle.
  • 29 maart van 9.00 tot 12.00 uur, NH Atlanta, Aert van Nesstraat 4, Rotterdam
  • 5 april van 9.00 tot 12.00 uur, Jaarbeurs MeetUp (Beatrixgebouw), Jaarbeursplein 6A, Utrecht

Aanmelden

U kunt zich, samen met andere partijen in uw regio (gemeente, aanbieder, cliëntvertegenwoordiging), aanmelden voor één van de drie bijeenkomsten via Vecht.Loes@kpmg.nl. Bij het aanmelden van meerdere personen graag de contactgegevens van alle personen doorgeven.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Lees meer over

wmo