Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sKwaliteitKwaliteitskader

Jaarlijkse beoordeling Cliëntervaringsinstrumenten de Waaier VGN, 2018

Voor het meten van de cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader) maken instellingen gebruik van een waaier van cliëntervaringsinstrumenten. De instrumenten worden jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke commissie, de Commissie van Deskundigen.

In september/oktober 2018  beoordeelt de Commissie van Deskundigen wederom de voortgang van en rapportages over de ontwikkelopgaven voor de ontwikkelaars.
Dit is ook het moment dat ontwikkelaars van nieuwe instrumenten hun cliëntervaringsinstrumenten kunnen indienen voor opname in de waaier. Voorwaarde voor toelating is dat het een instrument betreft voor een doelgroep waar nog onvoldoende geschikte instrumenten voor zijn.

Nieuw in te dienen instrumenten

Een nieuwe aanmelding geschiedt met het aanleveren van de ingevulde formats (zie onderaan artikel) over het instrument, het instrument met de bijbehorende documentatie en een aanbiedingsbrief waarin de ontwikkelaar aangeeft wat de meerwaarde is van het instrument ten opzichte van de samenstelling van de waaier.

Eisen

De eisen die worden gesteld aan een cliëntervaringsinstrument zijn de volgende:

  1. het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau;
  2. de systematiek is ingebed in de zorgplancyclus;
  3. het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de individuele cliënt;
  4. gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, afdeling/vestiging, organisatie);
  5. er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkelaar wat betreft voortbestaan en doorontwikkeling;
  6. geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrument zinvol is, en onder welke voorwaarden het tot zijn recht komt;
  7. beschreven is hoe bij potentiële gebruikers toetsing plaatsvindt op de aanwezigheid van de voorwaarden voor adequaat gebruik van het instrument.
Indienen

Alle documentatie kan tot en met 28 augustus 2018 worden ingediend  via SecretariaatCommissievanDeskundigen@tg.nl of via eso@tg.nl. De Commissie bespreekt deze in september en oktober. Na besluitvorming door het bestuur van de VGN (eind november) worden de ontwikkelaars op de hoogte gesteld van de uitkomsten. 

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail