Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sMaatschappelijke ondersteuningBijeenkomsten

Bijeenkomst over knelpunten bij aanbesteden in het sociaal domein

Welke knelpunten ervaart u als zorgaanbieder bij het aanbesteden in het sociaal domein? De VGN organiseert op maandagochtend 3 september een ledenbijeenkomst over dit thema. Het ministerie van VWS trapt de bijeenkomst af met een inleiding over het 'Programma inkoop en aanbesteden in het sociaal domein' en gaat graag met u in gesprek over de ervaren knelpunten. Optioneel kunt u 's middags deelnemen aan een werksessie met Wallaart & Kusse public affairs en financieel expert Rik Hindriks waarin u meer inzicht krijgt in de gemeentefinanciën en gemeentebegroting.

Inhoud programma
Eén van de onderdelen van het 'Programma inkoop en aanbesteden in het sociaal domein' is het inventariseren van knelpunten die zorgaanbieders ervaren door het aanbesteden. U kunt tijdens de bijeenkomst uw knelpunten aandragen. Deze inventarisatie moet dit najaar leiden tot een actieprogramma om deze knelpunten aan te pakken. VWS gaat graag met de leden van de VGN in gesprek om deze knelpunten nader te verkennen. Ook is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen.

Wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 3 september in Utrecht, met aansluitend een lunch. De inloop is vanaf 10.00 uur en het programma start om 10:30 uur en eindigt om 12.30 uur. 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Lilly Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl 

Middagbijeenkomst: Meer inzicht in de gemeentefinanciën en de begroting
’s Middags organiseert de VGN een op zichzelf staande werksessie die u meer inzicht geeft in de gemeentefinanciën en de begroting. Met hun ruime ervaring nemen Wallaart & Kusse public affairs en financieel expert Rik Hindriks u mee in de wereld van baten en lasten, de belangrijkste wet- en regelgeving en de planning & control-cyclus van gemeenten.

Na deze workshop weet u:
-      Hoe een begroting tot stand komt en hoe u het moet lezen.
-      Hoe de begrotingscyclus van de gemeente werkt en hoe u deze kennis kunt gebruiken voor de belangenbehartiging van uw organisatie.
-      Wanneer u met welke mensen van de gemeente contact moeten hebben en hoe u goed voorbereid dit gesprek ingaat.
-      Welke informatie u de gemeente(n) kunt bieden om ervoor te zorgen dat het beleid zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van uw doelgroep en organisatie.
Geïnteresseerd? Kijk hier voor meer informatie.

Wanneer?
De werksessie vindt plaats op maandagmiddag 3 september in Utrecht, met voorafgaand een lunch. De inloop is vanaf 12.30 uur en het programma start om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 

Aanmelden
Bovenstaande bijeenkomsten zijn samen of afzonderlijk te volgen. Ze zijn beiden op dezelfde locatie. U kunt zich opgeven via onderstaand aanmeldformulier. Er zijn slecht een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Via dit formulier krijgt u de gelegenheid om voorafgaand aan de bijeenkomst alvast uw vragen te stellen. Twee weken van tevoren ontvangt u een e-mail van ons met de locatie en de routebeschrijving. 

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Bijeenkomsten Sociaal Domein - 3 september

* Verplicht veld