Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sVastgoed en wonenZorginfrastructuur

Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) per 1 maart open voor aanvragen

Op 12 juni 2018 informeerden we u over een vervolg op de Regeling Zorginfrastructuur die per 2016 is beëindigd. Bij VWS is gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling, aanvankelijk onder de (werk)naam ‘Stimuleringsregeling netwerkzorg thuis’. De VGN heeft met enkele leden meegewerkt aan de inhoud van de nieuwe Regeling, die nu uiteindelijk de definitieve naam krijgt: ‘Stimuleringsregeling e-health thuis (SET)’. 

De SET richt zich op implementatie en borging van het gebruik van bestaande e-health toepassingen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking die thuis wonen. Er is al veel e-health ontwikkeld en het idee is dat de toepassing daarvan breder verspreid en geborgd wordt. Daartoe wordt de subsidie verstrekt voor activiteiten die samenhangen met de aanschaf en de toepassing van e-health, zoals het trainen van cliënten en professionals en het aanpassen van werkprocessen. Er wordt subsidie verstrekt voor een deel van de kosten en aanvragers betalen een substantieel deel van de kosten die zij maken zelf. Het gaat om bestaande e-health:

  • die de kwaliteit van leven van mensen met een (risico op) chronische ziekte of het leven van ouderen en mensen met beperkingen die zorg- en ondersteuningsvragen hebben, verbetert;
  • die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening;
  • waarbij gemeenten en zorgverzekeraars met dezelfde budgetten meer mensen kunnen helpen.


Het gaat om €30 miljoen per jaar, gedurende drie jaar. Meer informatie treft u aan op de website van het RVO. Daar kunt u terecht met vragen over de regeling en daar kunt u ook de regelingstekst terugvinden zodra deze is gepubliceerd. De SET gaat per 1 maart open voor aanvragen. Op 14 februari is er een voorlichtingsbijeenkomst over SET bij RVO in Den Haag, van 15-18 uur. U kunt zich aanmelden via: https://www.zonmw.nl/index.php?id=5579&no_cache=1.

In de bijlage treft u de brief aan waarmee de minister de Tweede Kamer informeert. Tevens treft u een bijlage aan met het Nieuwsbericht van VWS over de SET.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Lees meer over

zorginfrastructuur