Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sOrganisatie langdurige zorgBekostiging

VGN aan de slag met actualisatie zorgprofiel VG7

De VGN is samen met CCE, zorgkantoren, cliëntenorganisaties en andere stakeholders gestart met het traject actualisatie zorgprofiel VG7. Dit traject maakt deel uit van de werkagenda passende zorg. Doel van dit traject is te komen tot een goed onderbouwd actueel profiel en een daarbij passend tarief, dat kan worden ingezet om relevante stakeholders te beïnvloeden. Het resultaat wordt op 29 maart gepresenteerd op de slotconferentie. U kunt zich hiervoor inschrijven via onderstaand aanmeldformulier.

Achtergrond
Naar aanleiding van de problematiek rond complexe zorg en de ervaringen met praktische aanpak bij de actualisatie van zorgprofiel VG8, is een van de actiepunten in de werkagenda passende zorg om het huidige zorgprofiel VG7 te actualiseren. De VGN is hierbij de trekker, met ondersteuning van de zorgkantoren Zilveren Kruis en VGZ.

Gebleken is dat het huidige profiel VG7 niet meer toereikend is, vanwege de in zwaarte en omvang toegenomen componenten gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek of de beperkte mobiliteit. Ook door ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en denkkader is de verwachting dat de beschrijving in het huidige profiel niet meer toereikend is. In het actualisatie traject werken we dit verder uit.

Aanpak
Het traject bestaat uit een reeks van expertbijeenkomsten in januari, februari en maart 2019. Daarbij wordt eerst vanuit de inhoud met (inhoudelijke) experts gekeken naar de huidige beschrijving van de doelgroep(en) van VG7 en het inhoudelijk gewenste aanbod van zorg, ondersteuning, behandeling, setting en hulpmiddelen. Vervolgens worden met medewerkers bedrijfsvoering en financiën de financiële consequenties van de actualisatie in beeld gebracht. In de slotbijeenkomst op 29 maart 2019 worden de resultaten gepresenteerd aan alle deelnemers en andere geïnteresseerden.

Net als bij het traject VG8 maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande informatie en kennis, zoals ervaringen van experts, zorgprogramma’s en onderzoek.

Betrokken organisaties
Gezien de cliëntgroepen om wie het gaat in VG7, richt de VGN zich in dit traject met name op de leden van het Platform EVB+ en betrokkenen bij de werkagenda complexe zorg. Ook is het CCE betrokken vanwege hun expertise van de doelgroep. Daarnaast zijn de cliëntenorganisaties KansPlus en Ieder(in) uitgenodigd. Verder zijn VWS, Zorgverzekeraars Nederland/zorgkantoren, het CIZ en de NZa betrokken. Bureau HHM ondersteunt dit traject vanwege hun kennis en ervaring bij de ontwikkeling en aanpassing van de ZZP’s.

Aanmelden slotbijeenkomst 29 maart
Op 29 maart presenteren we de resultaten van dit traject. De bijeenkomst is bedoeld voor alle deelnemers, maar staat ook open voor andere geïnteresseerden. U kunt zich aanmelden via het formulier hieronder.

Slotbijeenkomst actualisatie zorgprofiel VG7

Vrijdag 29 maart

10.00-12.00 uur

Colour Kitchen Zuilen

Prinses Christinalaan 1

Utrecht

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Inschrijfformulier (algemeen)

* Verplicht veld