Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sForensische zorgKwaliteit en onderzoek

Subsidiekansen vanuit programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

Vanuit het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en optimalisatie van de kwaliteit van de forensische zorg. Tot 22 april kunnen voorstellen worden ingediend gericht op Contingencymanagement, verband middelengebruik en criminaliteit voor de verslavings(reclasserings)context, doorontwikkeling handreiking middelencontrole voor reclasseringsmedewerkers, vertalen risicotaxatie naar risicomanagement, handreiking begeleiding cliënten met grensoverschrijdend gedrag in VG-woonvoorzieningen, responsiviteit NAH, literatuur en onderzoeksbehoeften vaktherapie. 

Kwaliteit Forensische Zorg
Het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ) is ingericht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid om onderzoek en ontwikkeling in de forensische zorg te stimuleren. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie verzorgt de projectcoördinatie van KFZ.

Procedure
KFZ zet een callronde uit waarin zorginstellingen en kennisinstituten met expertise en netwerk in het forensisch veld worden uitgenodigd, om op basis van een concrete vraag, een projectvoorstel in te dienen. De instellingen hebben dan de mogelijkheid om in te schrijven op deze calls. Een projectvoorstel moet ingediend worden via info@kfz.nl. Projectvoorstellen worden in twee rondes beoordeeld door de programmacommissie KFZ. Voor meer informatie, klik hier.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Lees meer over

Onderzoeksprogramma