Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeAgendaArbeidsparticipatieWerken

Duurzame begeleiding vraagt creatieve werkgevers!

Datum: 24 april 2019

Tijd: 09:00 - 16:00

Waar: PLNT, Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship

In 2018 is in de Tweede Kamer de motie Kwint & Özdil aangenomen. Deze motie draait om twee jaar begeleiding van mbo-studenten bij hun start op de arbeidsmarkt. Dit vraagt van ons ROC dat wij studenten die hun diploma hebben gehaald en uitstromen naar werk, nog 2 jaar begeleiden op de arbeidsmarkt. mboRijnland vindt dit een heel belangrijk. Daarom doet het MBO Rijnland  met studenten van Entree mee aan de pilot onder de naam: Operatie Kwintslag.

De Creathon is bedoeld als start activiteit voor het invulling geven aan de motie Kwint & Özdil. We hebben voor de werkvorm van een Creathon gekozen, omdat we de jongeren zelf ook aan het woord willen laten waar het gaat om hun begeleidingsbehoefte. Dat betekent dat de jongeren die deelnemen de uitdaging krijgen om (in workshops met professionele begeleiding) invulling te geven aan hun ideeën voor het invulling geven aan deze motie. Zij kunnen hier ’taal’ aan geven in een vorm die goed bij hen aansluit: een vlog of een rap.

De uitwerking vindt plaats in kleine teams, waarin 3 à 4 studenten samenwerken met een docent en 1 of 2 personen uit het bedrijfsleven. Dat maakt voor de studenten de aansluiting op het bedrijfsleven gelijk concreet en het levert (ervaring) interessante kruisbestuiving op van ideeën, werkvormen en onderling contact en begrip. We nodigen jullie graag uit om bij dit evenement aanwezig te zijn en te participeren in de teams met studenten. Zo kunnen we VOOR en DOOR de studenten invulling geven aan de start voor duurzame inzet.

Meer informatie over het programma en dit initiatief vindt u op de website www.creathon2work.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deze bijeenkomst.  

Bron: MBO college Rijnland

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Lees meer over

participatie